Overzicht Beschikbaarheidbijdrage per opleiding

In onderstaand overzicht is weergegeven welke opleiding in aanmerking komt voor de Beschikbaarheidbijdrage. De Beschikbaarheidbijdrage bestaat uit een in- en een uitstroomsubidie. 

Lees meer over de Beschikbaarheidbijdrage.

Beschikbaarheidbijdrage

Opleiding

Instroom

Uitstroom

Anesthesiemedewerker

X

X

Deskundige infectiepreventie

 

X

Dialyseverpleegkundige

 

X

Duale mbrt radiodiagnostisch laborant

 

X

Duale mbrt radiotherapeutisch laborant

 

X

Gipsverbandmeester

 

X

Hbo-vt anesthesiemedewerker

 

X

Hbo-vt operatieassistent

 

X

Intensivecare-kinderverpleegkundige

 

X

Intensivecare-neonatologieverpleegkundige

 

X

Intensivecareverpleegkundige

 

X

Kinderverpleegkundige intramuraal

Kinderverpleegkundige extramuraal voor de instromers vanaf 1-8-2018 die diplomeren
  X


X
 

Klinisch perfusionist

X

X

Obstetrieverpleegkundige

 

X

Oncologieverpleegkundige/
Kinderoncologieverpleegkundige

 

X

Operatieassistent

X

X

Radiodiagnostisch laborant

X

X

Radiotherapeutisch laborant

X

X

Spoedeisendehulpverpleegkundige

 

X