Overgangsregeling opleiding tot kraamverzorgende

Overgangsregeling opleiding tot kraamverzorgende

Vanaf 1 januari 2020 is de CZO-erkenningssystematiek van kracht voor de CZO-erkende opleidingen in de branche Verzorging Verpleging en Thuiszorg. Deze systematiek vervangt de oude erkenningssystematiek van Calibris Contract. Hiervoor is het Reglement Erkenning Opleidingen CZO van toepassing.
  • De vernieuwde opleidingseisen (deskundigheidsgebied, eindtermen en specifieke bepalingen van de branche opleidingen tot kraamverzorgende) zijn de basis, waaraan deze opleidingen moeten voldoen om voor een erkenning in aanmerking te komen.
  • Erkenningsaanvragen kunnen vanaf 1 januari 2020 alleen nog ingediend worden via 'Mijn CZO'.
  • Alleen studenten van erkende CZO-opleidingsinstituten volgens de CZO erkenningssystematiek komen in aanmerking voor een CZO-diploma.
  • Nadat het opleidingsinstituut erkend is volgens de CZO-systematiek kunnen studenten zich bij aanvang van de opleiding inschrijven bij de CZO-studentenregistratie. 
  • De opleidingsinstituten hebben tot eind december 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen voor een CZO-erkenning. Een overzicht van de opleidingsinstituten die tot 2020 een branche-erkenning hebben, vindt u hier.
  • Indien nodig kunnen de opleidingsinstituten oude cohorten (opleidingen die niet op de CZO-opleidingseisen zijn gebaseerd) tot eind 2021 laten doorlopen. Deze studenten ontvangen geen CZO-diploma.
  • Het CZO geeft geen diploma’s af met terugwerkende kracht (retrograde erkennen) omdat de opleidingen voorheen wel branche-erkend zijn op basis van de oude Calibris Contract reglementen maar niet volgens de CZO-systematiek erkend zijn.