Skip to main content
Terug

Hoofdprocessen CZO vanaf 1 mei 2022

De flexibilisering en vernieuwing van het stelsel van CZO-opleidingen zorgt ervoor dat de werkwijze en de inrichting van het CZO ook is aangepast. De organisatiestructuur veranderde op 1 mei 2022. Deze transformatie zorgt ervoor dat het CZO op 1 januari 2023 ingericht en geëquipeerd is om het nieuwe op EPA’s-gebaseerde opleidingsstelsel van CZO Flex Level over te  nemen. Daarnaast garandeert het de borging en detaillering van de kaderontwikkeling en het nieuwe toezicht.

De CZO-gremia blijven mede bemenst door vanuit branche of beroepsgroep voorgedragen zorg- en opleidingsprofessionals. Vanuit hun werkveld houden zij de bestaande kwaliteit van zorgopleidingen in stand, verbeteren en actualiseren die waar nodig en bewaken de opleidingen met het oog op het landelijke civiele effect. Bovendien hebben al deze professionals bijgedragen aan de ontwikkelingen van het nieuwe CZO en het flexibele opleidingsstelsel tot nu toe.

Het CZO splitst 1) het vaststellen van kaders en 2) het toezicht houden op de opleidingen aan de hand van deze kaders. Er is sinds 1 mei 2022 dus een team kaderontwikkeling en een team toezicht. De leden van de bestaande opleidingscommissies gaan na een overgangsperiode op in zes groepen inhoudsdeskundigen (experts kaderontwikkeling, auditpanels en peers) die flexibel, met de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats beide teams kunnen ondersteunen.

De op 1 mei in het leven geroepen adviesraad kaderontwikkeling is enerzijds gericht op de bewaking van een samenhangend en flexibel stelsel van vervolgopleidingen. Anderzijds geeft de raad adviezen over verdere ontwikkeling en borging daarvan.

De komende tijd zal gewerkt worden aan het doorontwikkelen van de EPA’s, het opstellen van nieuwe opleidingseisen, het schetsen van de contouren van een modern toezichtskader, het opnieuw vormgeven aan het toekennen van civiel effect en verstrekken van advies en informatie. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het neerzetten van een aangepast bureau-organisatiemodel en het ontwikkelen van een up-to-date op de toekomst afgestemd ICT-systeem.