Skip to main content
Terug

Registreren als opleidingsinstituut

Een erkenning van het CZO betekent dat het opleidingsinstituut voldoet aan de landelijke opleidingseisen van het CZO. Deze worden vastgesteld door een CZO-opleidingscommissie. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

Bent u als opleidingsinstituut nog niet bekend bij het CZO en wilt u voor een bepaalde opleiding een erkenning aanvragen? Dan dient u zich eerst als instelling te registreren bij het CZO. Hiervoor vult u het formulier 'registreren instelling' in. Dit formulier kunt u invullen en e-mailen naar erkenningen@czo.nl. Download het formulier 'Registreren instelling' hieronder.

Bent u als instelling eenmaal geregistreerd, dan kunt u een afzonderlijke erkenningsaanvraag indienen door in te loggen in 'Mijn CZO' onder het tabblad 'afzonderlijke erkenning aanvragen'.  Bekijk hiervoor de instructies voor het digitaal indienen.

Bekijk waar een opleiding aan moet voldoen