Skip to main content
Terug

Opleidingsinstituut aanmelden

Een erkenning van het CZO betekent dat het opleidingsinstituut voldoet aan de landelijke opleidingseisen van het CZO. Deze worden vastgesteld door een CZO-opleidingscommissie. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen van de opleiding. De opleidingseisen vindt u op de pagina opleidingen, per opleiding.

NB: Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. Deze eisen kunt u vinden bij de specifieke opleiding.

Erkenning aanvragen

Bent u als opleidingsinstituut nog niet bekend bij het CZO en wilt u voor een bepaalde opleiding een erkenning aanvragen? Dan dient u zich eerst als instelling te registreren bij het CZO. Hiervoor vult u het formulier 'registreren instelling' in. Dit formulier kunt u invullen en e-mailen naar erkenningen@czo.nl. Voor het formulier klikt u op onderstaande download 'Registreren instelling'.

Bent u als instelling eenmaal geregistreerd, dan kunt u een afzonderlijke erkenningsaanvraag indienen door in te loggen in 'Mijn CZO' onder het tabblad 'afzonderlijke erkenning aanvragen'. Bekijk hiervoor de instructies voor het digitaal indienen.

Bekijk waar een opleiding aan moet voldoen.

CZO-Studentenadministratie

Studenten die een CZO-erkende opleiding volgen, schrijven zich digitaal in bij het CZO bij de start van de opleiding. Bij het succesvol afronden van een opleiding ontvangen zij een CZO-diploma. Deze wordt aangevraagd door de student. Zorginstelling en opleidingsinstituut wordt gevraagd om de inschrijving van de student en uiteindelijk ook de diploma-aanvraag te accorderen. Meer informatie over de studentenregistratie vindt u hier.

Downloads