Skip to main content
Terug

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. Deze zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen per opleiding.

Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch, radiotherapeutisch laborant, duale mbrt radiodiagnostisch laborant, duale mbrt radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werker gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. 

De CanMEDS vormen het kader voor de CZO-opleidingseisen. Lees meer over CanMEDS en de taxonomie van Miller