Skip to main content
Terug

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. Deze zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen per opleidingDe CanMEDS vormen het kader voor de CZO-opleidingseisen.

Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch, radiotherapeutisch laborant, duale mbrt radiodiagnostisch laborant, duale mbrt radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werker gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. 

Planning publicatie herziene EPA-gerichte (CZO Flex Level)-opleidingseisen*

  • anesthesiemedewerker - eind maart
  • operatieassistent - half maart
  • medewerker operatieve zorg - half maart
  • sedatiepraktijkspecialist - eind maart
  • radiologisch en radiotherapeutisch laborant 
  • mammolaborant 
  • deskundige infectiepreventie – 1 april 2023
  • medewerker interventiecardiologie (MIC) – 1 juni 2023
*Wijzigingen voorbehouden.