Nieuws

Directeur-bestuurder Klaus Boonstra neemt afscheid van het CZO

25-05-2018

25 mei 2018 Directeur-bestuurder Klaus Boonstra neemt afscheid van het CZO Een korte terugblik op vijf jaar CZO Klaus Boonstra nam op 1 juni 2018, na vijf jaar, afscheid van het CZO. Samen met hem blikken we terug op deze periode. Een periode waarin intensief is samengewerkt en vele, goede...

Samenwerkingsovereenkomst Bo-Geboortezorg

01-02-2018

6 februari 2018 Samenwerkingsovereenkomst Bo-Geboortezorg Het CZO is begonnen als toezichthouder in het branchegericht onderwijs in de ziekenhuizen. Door allerlei ontwikkelingen, waaronder de extramuralisatie van de zorg, vindt steeds meer zorg die voorheen alleen in ziekenhuizen kon worden...

Herziening reglement erkenningen opleiding CZO

28-06-2017

28 juni 2017 Het reglement erkenningen opleidingen is op een aantal punten herzien. De wijzigingen zijn met ingang van 1 juni 2017 van kracht en gelden voor instellingen die na deze datum een erkenningsaanvraag indienen. De belangrijkste wijzigingen De volgende zaken zijn inhoudelijk...

Opleidingen ambulancezorg

18-12-2016

18 december 2016 Er zijn veranderingen op komst in de toelating tot de opleiding  ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur. Naar aanleiding van signalen uit het veld is in de opleidingscommissie besproken dat rondom de vooropleidingseisen voor beide opleidingen wijzingen nodig zijn. De...

Pagina's