Nieuws

Beschikbaarheidbijdrage Nza

16-07-2018

Een groot aantal CZO-opleidingen wordt bekostigd (in- en/of uitstroom) via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidbijdrage. Het gaat om CZO-erkende opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen.   De NZa heeft een informatiekaart uitgegeven waarin...

Contactpersoon erkenningen en audits (CEA) binnen de zorginstelling

16-07-2018

Sinds de invoering van de digitalisering van de erkenningsaanvragen en audits voor zorginstellingen in oktober 2017, is er een belangrijke rol weggelegd voor de contactpersoon erkenningen en audits (CEA). De persoon die hiervoor is aangewezen door de directie/raad van bestuur is de contactpersoon...

Ambulancezorg: eisen praktijkleerplaats te raadplegen

16-07-2018

Bij de voorbereidingen van de audits voor de ambulancezorg in 2018 en 2019 is de volgende omissie geconstateerd. In de Opleidingseisen van de ambulanceverpleegkundige (korte tranche en de cardiaccare tranche) en de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg zijn de eisen van de...

Instroomeis verpleegkundig endoscopist herzien

16-07-2018

De instroomeis verpleegkundig endoscopist is aangepast om ook ervaren endoscopie-verpleegkundigen met een huisdiploma, de mogelijkheid te bieden om in te stromen binnen de opleiding verpleegkundig endoscopist.  De herziene instroomeis ten aanzien van de vooropleiding voor de CZO...

Pagina's