Wijziging inschrijving MBRT-opleiding

6 februari 2017

Per 1 maart 2017 speelt de theorieaanbieder geen rol meer bij studentenregistratie van de MBRT-opleiding (Medisch Beeldvormend en Radiotherapeutische Technieken.) De procedure bij inschrijving en diploma-aanvraag is hiermee gewijzigd voor zowel de zorginstelling als de student.

Hoe werkt het nu?

Theorieaanbieder en praktijkaanbieder geven nu beiden akkoord voor inschrijving en diplomering van de student. Vervolgens worden de CZO-diploma’s aan de theorieaanbieder verstrekt.

De theorieaanbieder draagt hierna zorg voor de uitreiking van de CZO-diploma’s.

Sinds 2011 is het CZO toezichthouder op het praktijkgedeelte van de opleiding MBRT. Dit in tegenstelling tot de inservice opleidingen Radiodiagnostisch en Radiotherapeutisch Laborant, waarbij ook toezicht wordt gehouden op het theoriegedeelte.

Wat verandert er?

Omdat het CZO alleen het praktijkdeel beoordeelt, leidt dit door onwenselijke situaties wanneer de theorieaanbieder inschrijvingen of diploma-aanvragen moet goedkeuren. Daarom is het proces opnieuw ingericht.

Per 1 maart 2017:

 • Wordt  de inschrijving en diploma-aanvraag zo ingericht dat er alleen een beoordeling plaatsvindt op de praktijkcomponent.
 • Worden CZO-diploma’s tekstueel aangepast , zodat zichtbaar is dat het CZO alleen de praktijkcomponent heeft erkend.
 • Worden de CZO-diploma’s verstuurd naar de zorginstelling (i.p.v. de theorieaanbieder), waar de betrokken kandidaat is opgeleid.
 • Vindt de facturatie, conform de huidige werkwijze, plaats bij de zorginstelling.

Nieuwe werkwijze

Studenten die per 1 maart 2017, of later starten, schrijven zich op reguliere wijze in bij het CZO. Dit kan via https://www.czo.nl/registratie.

 • De student geeft aan bij welke zorginstelling hij de praktijkopleiding volgt.
 • De zorginstelling controleert de inschrijving op volledigheid en accordeert de inschrijving.

Na verwerking van de inschrijving  is de student formeel ingeschreven. Hij ontvangt hiervoor een bevestiging per e-mail.

Diploma-aanvraag en afgifte

Werkwijze voor studenten die na 1 maart 2017 diplomeren:

 • Uiterlijk 4 weken na ontvangst bachelorsdiploma MBRT, vraagt de student een CZO-diploma aan. Dit kan via onze website: https://www.czo.nl/diploma-aanvragen.
 • De student is verplicht een kopie van zijn bachelorsdiploma MBRT te uploaden bij het aanvragen van het CZO-diploma. Hierna ontvangt de zorginstelling een melding dat de aanvraag beoordeeld kan worden.
 • De zorginstelling controleert en accordeert de diploma-aanvraag.
 • Het CZO-diploma wordt gemaakt en naar de, door de zorginstelling aangewezen, contactpersoon verstuurd.
 • De zorginstelling ondertekent het CZO-diploma en zorgt ervoor dat studenten hun CZO-diploma ontvangen.

Facturatie CZO-diploma’s

De facturatie vindt, conform de huidige werkwijze, plaats bij de zorginstelling.

4x per jaar ontvangt de zorginstelling een factuur met het totaalbedrag van de afgegeven CZO-diploma’s voor de studenten MBRT.

De facturering van de andere CZO-diploma’s blijft, zoals u van het CZO gewend bent, via de opleidingsinstituten lopen.

Heeft u vragen over bovenstaande werkwijze dan kunt u contact opnemen met Renate Renfurm via r.renfurm@czo.nl.