De hbo-duale opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent vereist geen aparte erkenningsaanvraag meer

25 mei 2018

De hbo-duale opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent vereist geen aparte erkenningsaanvraag meer 

Deze opleidingsvariant valt voortaan onder de al bestaande erkenning, mits afgegeven. Lees over wat deze gewijzigde situatie betekent voor:
  • zorginstellingen,
  • opleidingsinstituten en
  • studentenregistratie.

Zorginstellingen
Bent u erkend voor één van de opleidingsvarianten anesthesiemedewerker en operatieassistent en wilt u medewerkers opleiden via de andere opleidingsvariant? In dat geval hoeft u vanaf heden geen aparte erkenningsaanvraag meer in te dienen, mits u deze medewerkers op een gelijkwaardige wijze gaat opleiden, dus volgens de CZO-opleidingseisen.
De reden van dit besluit is, dat de opleidingsroute moet voldoen aan de opleidingseisen ongeacht de opleidingsvariant.
De toetscriteria zijn voor beide varianten gelijk. Het is daarom niet nodig om (her)erkenning aan te vragen voor zowel de hbo-duale opleiding als de inservice-opleiding. Dit geldt voor de afzonderlijke erkenningsaanvragen en de aanvragen die gekoppeld zijn aan de audits.

Met dit besluit ontstaan de volgende situaties:

  1. Bent u erkend voor zowel de hbo-duale opleiding tot anesthesiemedewerker en/of  operatieassistent en de inservice-opleiding dan hoeft u niets te doen. Bij de eerstvolgende audit dient u uitsluitend een (her)erkenningsaanvraag in voor de opleiding tot anesthesiemedewerker en/of operatieassistent.
  2. Heeft u een erkenning voor zowel een hbo-duale opleiding als inservice-opleiding tot anesthesiemedewerker en/of operatieassistent en stopt u langdurig voor één of beide erkende opleidingsvarianten, dan hoeft u niets te doen.
  3. Heeft u geen erkenning en leidt u op middels beide opleidingsvarianten tot anesthesiemedewerker en/of operatieassistent dan dient u één erkenningsaanvraag in per opleiding.
Voor de erkenningsaanvragen die op dit moment in behandeling zijn genomen, neemt de secretaris van de opleidingscommissie contact op met de zorginstelling.

Opleidingsinstituten
Voor opleidingsinstituten die reeds erkend zijn voor de opleiding tot anesthesiemedewerker en/of operatieassistent en die in samenwerking met een hbo-instelling een opleiding aanbieden, volstaat een aanvulling op de eerder afgegeven erkenning. Het opleidingsinstituut stuurt hiervoor deel 2 in van de (her)erkenningsaanvraag voor opleidingsinstituten. Hbo-instellingen die voor het eerst een opleiding tot anesthesiemedewerker en/of operatieassistent willen laten erkennen, moeten wel een volledige  erkenningsaanvraag indienen.

Studentenregistratie
Voor studenten is het belangrijk dat zij zich registreren bij het CZO onder vermelding van de opleidingsvariant.
Zij kiezen dan voor één van deze opties:
  • Ik word opgeleid tot anesthesiemedewerker of operatieassistent.
  • Ik word opgeleid tot hbo-vt anesthesiemedewerker of hbo-vt operatieassistent .
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de secretaris van deze opleidingen, mevrouw M. Mendes via m.mendes@czo.nl.