Vooraankondiging kostenverhoging facturen per 1 januari 2019

6 november 2018

Vooraankondiging kostenverhoging facturen per 1 januari 2019 

Het CZO verstuurt facturen naar zorginstellingen en opleidingsinstituten in verband met het uitgeven van diploma’s. Doordat de zorginstellingen en opleidingsinstituten steeds meer eisen stellen voor het aanleveren van deze facturen, zal het CZO per 1 januari 2019 handelingskosten in rekening brengen.

Bij de verzending van facturen voor het  uitgegeven van diploma’s van het afgelopen kwartaal of te late aanmeldingen worden steeds vaker eisen gesteld aan de wijze waarop het CZO de facturen moet indienen. Dit gaat bijvoorbeeld om het toevoegen van een ordernummer, kostenplaats, inkoopnummer, PROQ-nummers enzovoorts. Dit vraagt om extra behandeltijd per factuur.
 
Wanneer er voor een dergelijke factuur een apart nummer moet worden opgevraagd, zullen er met ingang van 1 januari 2019 administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 15,00 per factuur. Omdat het om een administratieve dienst op de hoofdactiviteit onderwijs gaat, zal er geen BTW in rekening worden gebracht.
 
Mocht u deze kosten willen vermijden, dan verzoeken wij u om voorafgaand aan het kwartaal waarin u de kosten verwacht via administratie@czo.nl alvast het te gebruiken nummer door te geven.
 
Wij zullen de CZO-contactpersonen ook over deze wijziging informeren.

Terug naar nieuwsoverzicht.