Samenvoeging opleidingscommissies mediumcare- en intensivecareverpleegkundige

18 april 2019

Samenvoeging opleidingscommissies mediumcare- en intensivecareverpleegkundige

De opleidingscommissies mediumcare- en intensivecareverpleegkundige (oc mc vpk en ic vpk) hebben, in goed overleg, besloten om verder te gaan als één opleidingscommissie.

De samenstelling van deze opleidingscommissie bestaat uit leden met vakinhoudelijke en theoretische expertise van beide opleidingen.

De eerste gezamenlijke vergadering van deze opleidingscommissie zal plaatsvinden op 14 mei 2019. De planning van opleidingscommissievergaderingen worden gepubliceerd op de website van het CZO.

Geen consequenties voor erkenningsaanvragen
Het samenvoegen van de opleidingscommissies heeft geen consequenties voor het indienen of beoordelen van de erkenningsaanvragen.

Lees meer over de aanleiding voor het samenvoegen.