Opleidingseisen tot medisch technicus open voor erkenningsaanvragen

13 februari 2020

Opleidingseisen tot medisch technicus open voor erkenningsaanvragen

Vanaf 13 februari 2020 kan een erkenningsaanvraag ingediend worden door zowel de theorieaanbieder als de zorginstelling voor de opleiding tot medisch technicus.
De opleidingseisen voor de opleiding tot medisch technicus zijn door de CZO-opleidingscommissie opgesteld. Na de internetconsultatie zijn de binnengekomen reacties verwerkt en zijn de definitieve opleidingseisen vastgesteld.
                     
Bekijk de opleidingseisen voor de opleiding tot medisch technicus 

CZO-erkenning
Met de opgestelde opleidingseisen is het mogelijk om een landelijke CZO-erkenning aan te vragen voor de opleiding tot medisch technicus.
Studenten die de praktijkopleiding en het theoriegedeelte bij een CZO-erkende instelling voor deze opleiding hebben gevolgd, ontvangen bij voldoen aan de opleidingseisen een landelijk erkend CZO-diploma medisch technicus.  

Erkenning aanvragen
Om te starten met deze opleiding dient zowel de theorieaanbieder als de praktijkleerplaats CZO erkend te zijn voor de opleiding medisch technicus. Beiden moeten voldoen aan de CZO-opleidingseisen voor medisch technicus. De afdeling dient voor afstuderen van de student erkend te zijn als CZO erkende praktijkleerplaats. Daarvoor dient tijdig een erkenningsaanvraag ingediend te worden bij het CZO. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van het CZO en bij de afdeling opleiding/leerhuis van uw ziekenhuis.

Wat betekent dit voor zorginstellingen en opleidingsinstituten?
U kunt op eigen initiatief een erkenningsaanvraag indienen vanaf het moment dat de opleidingseisen zijn gepubliceerd. Voor deze opleiding is dat 13 februari 2020.
Wanneer het CZO de aanvraag voor 13 augustus 2020 heeft ontvangen (binnen 6 maanden na publicatie) geldt een CZO-diplomagarantie voor de studenten die ingeschreven staan bij het CZO en de opleiding succesvol afronden, mits de zorginstelling en het opleidingsinstituut erkend worden. Wanneer de student diplomeert voordat de erkenning aan de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut is afgegeven, ontvangt de student het CZO-diploma met de diplomadatum overeenkomstig de datum van afgifte erkenning. Bekijk onze instructiepagina voor het aanvragen van een CZO-erkenning. 

Wat betekent dit voor studenten?
Studenten die op 13 augustus 2019 of later gestart zijn met de opleiding kunnen zich bij het CZO inschrijven voor de opleiding. Studenten die vóór deze datum de opleiding zijn gestart kunnen niet in aanmerking komen voor een CZO-diploma.

Zodra de zorginstelling en het opleidingsinstituut beiden een erkenningsaanvraag hebben ingediend, kan de student zich inschrijven bij het CZO.

Mocht de student de opleiding eerder hebben afgerond en heeft de zorginstelling en het opleidingsinstituut de erkenningsaanvraag voor 14 augustus 2020 ingediend, dan ontvangt de student een CZO-diploma zodra de erkenning is afgegeven. De datum afgifte van het CZO-diploma is overeenkomstig de datum van de afgifte van de erkenning. 

Bekijk ons Reglement Erkenningen Opleidingen CZO voor meer informatie over (her)erkenningen, audits en diplomering. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CZO: Onder de tabbladen zorginstellingen, opleidingsinstituten en studenten op onze website, vindt u alle informatie.

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris van de opleidingscommissie, mevrouw I. Boermans via i.boermans@czo.nl.