Open voor erkenningsaanvragen opleidingseisen tot dialyse-assistent

28 mei 2020

Open voor erkenningsaanvragen opleidingseisen tot dialyse-assistent

Vanaf 28 mei 2020 kan er een erkenningsaanvraag ingediend worden door zowel de theorieaanbieder als de zorginstelling. 


De opleidingseisen voor de opleiding tot dialyse-assistent zijn door de opleidingscommissie opgesteld. Na de internetconsultatie zijn de binnengekomen reacties verwerkt en zijn de definitieve eisen vastgesteld.
 
Bekijk de opleidingseisen voor de opleiding tot dialyse-assistent
 
CZO-erkenning
Met de definitief opgestelde opleidingseisen is het mogelijk om een landelijke CZO-erkenning aan te vragen voor de opleiding tot dialyse-assistent. Studenten die de praktijkopleiding en het theoriegedeelte bij een CZO-erkende instelling hebben gevolgd, ontvangen bij het voldoen aan de opleidingseisen een landelijk erkend CZO-diploma. 

Wat betekent dit voor zorginstellingen en opleidingsinstituten?
  • U kunt op eigen initiatief een erkenningsaanvraag indienen vanaf het moment dat de opleidingseisen zijn gepubliceerd. Voor de opleiding tot dialyse-assistent is dat 28 mei 2020.
  • Wanneer het CZO de aanvraag voor 28 februari 2021 heeft ontvangen (binnen 9 maanden na publicatie) geldt een CZO-diplomagarantie voor de studenten die ingeschreven staan bij het CZO en de opleiding succesvol afronden, mits de zorginstelling en opleidingsinstituut erkend worden. Wanneer de student diplomeert voordat de erkenning aan de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut is afgegeven, ontvangt de student het CZO-diploma met de diplomadatum overeenkomstig met de datum van afgifte erkenning.
Wat betekent dit voor studenten?
  • Studenten die op 28 februari 2020 of later gestart zijn met de opleiding kunnen zich bij het CZO inschrijven voor de opleiding. Studenten die vóór deze datum de opleiding zijn gestart kunnen niet in aanmerking komen voor een CZO-diploma.
  • Zodra de zorginstelling en het opleidingsinstituut beiden een erkenningsaanvraag hebben ingediend, kan de student zich inschrijven bij het CZO. Mocht de student de opleiding eerder hebben afgerond en hebben de zorginstelling en het opleidingsinstituut de erkenningsaanvraag voor 28 februari 2021 ingediend, dan ontvangt de student een CZO-diploma zodra de erkenning is afgegeven. De afgiftedatum van het CZO-diploma is overeenkomstig de datum van de afgifte van de erkenning.
Meer informatie?
Voor meer informatie over aanvragen, audits en diplomering verwijzen wij u naar het Reglement Erkenningen Opleidingen CZO.
Voor het digitaal aanvragen van een erkenningen & audits verwijzen wij u naar onze instructiepagina.

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris, mevrouw I. Boermans via i.boermans@czo.nl

 
Naamswijziging opleidingscommissie dialyse zorg 

Met de komst van de CZO-opleiding dialyse-assistent is de naam van de opleidingscommissie dialyseverpleegkundige gewijzigd in opleidingscommissie dialyse zorg. Vanaf 28 mei zal deze naam gebruikt worden en doorgevoerd worden op de website van het CZO.