NLQF-verklaringen

25 mei 2018

NLQF-verklaringen


In de afgelopen periode heeft het CZO een aantal opleidingen door het NLQF laten waarderen. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels negen CZO-opleidingen recht hebben op een NLQF-verklaring met een waardering op niveau 6.
 
Tussen het feitelijke moment van waardering van het NLQF en de bekendmaking hiervan aan het CZO, zit een periode waarin CZO-diplomeringen hebben plaats gevonden. Deze diploma’s zijn inmiddels uitgegeven; op deze CZO-diploma’s staat het NLQF-niveau daarom niet vermeld. De CZO-gediplomeerden waarvoor dit van toepassing is, hebben onlangs een formele verklaring ontvangen dat als addendum geldt bij het CZO-diploma.
 
In bijgaande tabel kunt u zien welke opleidingen recht hebben op een NLQF-verklaring. Deze NLQF-waardering zal het CZO bovendien gaan vermelden op de toekomstige CZO-diploma’s voor deze opleidingen.
 
De volgende CZO-opleidingen zijn gewaardeerd op NLQF-niveau 6:
 
Opleiding Gediplomeerd tussen
Ambulanceverpleegkundige 30-11-2017 en 01-01-2018
(Hbo-vt) Anesthesiemedewerker 22-11-2016 en 01-01-2017
Cardiaccareverpleegkundige 30-11-2017 en 01-01-2018
Dialyseverpleegkundige 16-09-2015 en 01-01-2016
Intensivecareverpleegkundige 30-11-2017 en 01-01-2018
Mediumcareverpleegkundige 30-11-2017 en 01-01-2018
(Hbo-vt) Operatieassistent 19-11-2014 en 01-09-2015
Recoveryverpleegkundige 30-11-2017 en 01-01-2018
Spoedeisendehulpverpleegkundige 30-11-2017 en 01-01-2018
 
De opleidingen tot radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant zijn sinds 6 maart 2018 NLQF-niveau 6 ingeschaald. Voor deze opleidingen is geen sprake van een addendum. Gediplomeerden voor deze opleidingen ontvangen een CZO-diploma met een NLQF-niveau 6 waardering.