Naamswijziging opleiding kinderverpleegkundige extramurale zorg

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per 1 augustus 2018 de opleidingsnaam van de 'kinderverpleegkundige extramurale zorg' gewijzigd in 'kinderverpleegkundige'. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van één diplomatitel met twee uitstroomprofielen namelijk 'intramurale zorg' en 'extramurale zorg'.

Deze uitstroomprofielen zijn nodig omdat er sprake is van een gering verschil in de opleidingseisen, te weten de opleidingssetting en de eisen die aan de praktijkleersituatie worden gesteld.

Het CZO zal vervolgens de opleidingseisen synchroniseren waardoor het benoemen van de uitstroomprofielen in de toekomst niet meer noodzakelijk is.

Bekijk de kinderverpleegkundige opleidingen: