Internetconsultatie opleidingseisen ziekenhuis-psychiatrieverpleegkundige

8 oktober 2019

Internetconsultatie opleidingseisen ziekenhuis-psychiatrieverpleegkundige

Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot ziekenhuispsychiatrie-verpleegkundige. De opleidingscommissie ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige in oprichting (i.o.) heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld. 


Uw feedback gevraagd
De voorlopig opgestelde opleidingseisen voor de opleiding tot ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige treft u aan op onze website. U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld (gaan) worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). Reageren kan tot en met 22 oktober 2019. 

De concept opleidingseisen en het feedbackformulier vindt u op de opleidingspagina ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige.

Vervolg procedure
De opleidingscommissie ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige i.o. zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige dient te voldoen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.