Internetconsultatie nieuwe opleiding medisch technicus i.o.

Het CZO vraagt uw feedback rondom de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de opleiding medisch technicus. De ontwikkeling van deze, nieuwe CZO opleiding vordert gestaag. De opleidingscommissie medisch technicus i.o. heeft het deskundigheidsgebied en eindtermen vastgesteld en de opleidingseisen praktijkleersituatie voorlopig bepaald. Hieruit voortvloeiend is het ‘aanvraagformulier erkenning’ opgesteld. 

Alle belangstellenden en betrokkenen worden uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op deel 2B van het aanvraagformulier; het gaat daarbij om de specifieke eisen die aan de leerplaats(en) worden gesteld met betrekking tot de opleiding medisch technicus. 

Tot 1 september 2018 kunt u een reactie geven via i.boermans@czo.nl.

Bekijk de opleidingspagina voor medisch technicus