Internetconsultatie nieuwe opleiding intensivecarepractitioner

19 november 2019

Internetconsultatie nieuwe opleiding intensivecarepractitioner

Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot intensivecarepractitioner. De werkgroep intensivecarepractitioner heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld. 


Feedback gevraagd
U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld (gaan) worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). 

De concept opleidingseisen en het feedbackformulier vindt u op de opleidingspagina intensivecarepractitioner in oprichting (i.o.).
Reageren kan tot en met 16 december 2019.

Vervolg procedure
De werkgroep intensivecarepractitioner zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende intensivecarepractitioner dient te voldoen.

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris, mevrouw M. Mendes, e-mail: m.mendes@czo.nl

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.