Herzien SONCOS normeringsrapport

12 april 2018

Herzien SONCOS normeringsrapport

De
voorwaarden aan de persoon die zich oncologieverpleegkundige mag noemen, zijn door de SONCOS verruimd. De toevoeging van een vierde groep oncologieverpleegkundigen is opgenomen in het SONCOS normeringsrapport versie 6 (2018).

In het rapport staat een multidisciplinaire visie op de Nederlandse kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. Aan het tot stand komen van het rapport in 2018, hebben 24 partijen een bijdrage geleverd. Het SONCOS heeft o.a. gesproken met de V&VN Oncologie en het CZO over de definiëring van een oncologieverpleegkundige. In versie 6 is een criterium toegevoegd aan de definiëring van dé oncologieverpleegkundige. De hele beschrijving kunt u vinden in bijlage E, van het rapport. Onderstaand de uitleg over: welke extra groep verpleegkundigen worden aangemerkt als oncologieverpleegkundige.
 
‘De werkzame oncologieverpleegkundige die een adequate opleiding heeft voltooid en een aantoonbare loopbaan binnen het oncologische vakgebied heeft, wordt aangemerkt als oncologieverpleegkundige. Doordat vanaf 2008 een instelling een CZO-erkenning kan aanvragen en hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft, is de vierde groep gericht op die verpleegkundigen die vóór 2002 een opleiding hebben gevolgd, welke niet CZO erkend is en tot op de dag van vandaag bevoegd en bekwaam zijn binnen het specifieke oncologische vakgebied’.

Bekijk het volledige SONCOS-normeringsrapport-versie 6 2018