Geen persoonsgegevens in erkenningsaanvragen

3 april 2017

Sinds de start van de huidige erkenningssystematiek, verantwoorden instellingen vragen in het aanvraagformulier met eigen documentatie. Dit leidt ertoe dat de onderbouwing van de vragen, zoals de patiëntencategorieën, soms herleidbare persoonsgegevens bevatten. Het CZO verwijdert het document waarin herleidbare persoonsgegevens uit de erkenningsaanvragen zichtbaar zijn.

De onderbouwing van de betreffende vragen gaat hiermee verloren. Wees hier dus extra alert op bij het indienen van de erkenningsaanvraag. Zorg ervoor dat er geen persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld patiënten zijn opgenomen.
 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is (bijvoorbeeld via een patiëntnummer, geboortedatum of datum overlijden). 
 
Als het CZO ontdekt dat er herleidbare persoonsgegevens opgenomen zijn in de erkenningsaanvraag, wordt het document verwijderd en de instelling geïnformeerd.
De instelling dient nieuwe documentatie ter verantwoording aan te leveren.
Voor meer informatie en/of vragen, kan contact worden opgenomen met de secretaris van de audit of indien het een afzonderlijke erkenningsaanvraag is met de secretaris van de opleidingscommissie.