CZO stopt met het aanbieden van diplomavergelijkingen

30 januari 2020

Per 1 februari 2020 neemt het CZO geen diplomavergelijkingen meer in behandeling. Het CZO ervaart steeds vaker dat het niet mogelijk is om tot een goede diplomavergelijking van buitenlands gediplomeerden te komen. 

Huidige situatie
De dienst ‘diplomavergelijking’ geeft een zorginstelling (in de rol van werkgever) de mogelijkheid om de opleiding van een buitenlands gediplomeerde te toetsen aan de huidige landelijke opleidingseisen van het CZO. Wanneer er voldoende opleidingsdocumentatie beschikbaar is, kan een vergelijking worden gemaakt en een advies worden opgesteld aan de werkgever. Deze dienst ondersteunt de werkgever om te bepalen welke competenties aanwezig zijn.

Enkele specifieke probleempunten zijn:
  • Het doorgaans ontbreken van volledige documentatie van het theoretisch curriculum en stage-overzichten. Hierdoor is een volledige beoordeling niet mogelijk. Het proces tot inzetbaarheid op de werkvloer leidt hierdoor onnodige vertraging op.
  • Oud wordt met nieuw vergeleken. Er is doorgaans sprake van oude(re) diploma’s/certificaten. Deze worden vergeleken met de huidige CZO-opleidingseisen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het tijdsbestek en de praktijk waarin de opleiding is behaald.
Daarnaast geldt dat het CZO alleen een diplomavergelijking uitvoert van de gediplomeerde en geen uitspraak kan doen over de werkervaring van de gediplomeerde. Hierdoor is er geen sprake van een volledige beoordeling van de behaalde competenties van de gediplomeerde.

Toekomstige situatie
Het CZO zal geen individuele vergelijkingen meer uitvoeren. Het CZO heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de kwaliteit van het opleiden. De expertise om de competenties van individuele zorgprofessionals vast te stellen, ligt bij de theorie- en praktijkopleiders in het werkveld. Zij kunnen middels een EVC-procedure de verworven competenties van zowel Nederlands als buitenlands gediplomeerden vaststellen. Iedere instelling dient hierover te beschikken om in aanmerking te komen voor een CZO-erkenning. Is de zorginstelling erkend voor de betreffende opleiding dan is er dus een EVC-procedure aanwezig.

Dit besluit heeft tot gevolg dat de diplomateksten van de CZO-diploma’s worden aangepast. Lees meer