Branche opleiding tot kraamverzorgende open voor erkenningsaanvragen

17 december 2019

Branche opleiding tot kraamverzorgende open voor erkenningsaanvragen
Fotografie door Bianca Rijkenbarg. Deze foto mag niet gebruikt worden zonder toestemming van Kraamzorg de Eilanden.


Vanaf 1 januari 2020 is de CZO-erkenningssystematiek van kracht voor de CZO-erkende branche opleidingen tot kraamverzorgende. Deze systematiek vervangt de oude erkenningssystematiek. Dit betekent dat er een CZO-erkenning aangevraagd kan worden voor de branche opleiding tot kraamverzorgende. 

Na de internetconsultaties zijn de binnengekomen reacties verwerkt. Op 5 december 2019 zijn de definitieve opleidingseisen door de opleidingscommissie geboortezorg vastgesteld. Op de opleidingspagina treft u de CZO-opleidingseisen tot kraamverzorgende aan. Op deze pagina treft u ook meer informatie aan over registreren & diplomeren van studenten en de overgangsregeling. CZO-erkenning
Met de opgestelde opleidingseisen is het mogelijk om een landelijke CZO-erkenning aan te vragen voor de opleiding tot kraamverzorgende. Voor de branche opleiding tot kraamverzorgende geldt dat alleen de opleidingsinstituten erkend worden. Alle in het verleden erkende opleidingsinstituten hebben de tijd om voor eind 2020 een CZO-erkenning aan te vragen.
Studenten die aan de praktijkuren conform de CZO-opleidingseisen hebben voldaan en het theoriegedeelte bij een CZO-erkende instelling hebben gevolgd, ontvangen een landelijk erkend CZO-diploma.

Studentenregistratie
Nadat een opleidingsinstituut de erkenning heeft ingediend en het dossier in behandeling is genomen, kunnen studenten zich registreren voor de opleiding bij het CZO via onze website. Het opleidingsinstituut accordeert de aanmelding en vult de start- en einddatum van de opleiding in.

Informatiebijeenkomst
In maart 2020 organiseert het CZO opnieuw een bijeenkomst waarin informatie wordt gegeven over de CZO-erkenningsaanvragen en het registreren & diplomeren van studenten. Ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. De aangesloten instellingen worden hierover per e-mail geïnformeerd.

Overgangsregeling
Het CZO heeft in het kader van de wijziging van de erkenningssystematiek en CZO-diplomering een overgangsregeling opgesteld. U vindt deze overgangsregeling hier.

Klik hier voor de instructie aanvragen erkenning opleiding tot kraamverzorgende en het registreren & diplomeren van studenten.