Auditplanning opnieuw gepubliceerd

10 mei 2017

Dinsdag 9 mei is de auditplanning opnieuw gepubliceerd op onze website. De zorginstellingen worden een jaar van tevoren schriftelijk geïnformeerd over de datum van de daadwerkelijke audit en de voorbereidingsprocedure.

Vragen?

Voor vragen over de audit of de auditplanning kunt u contact opnemen met de heer Boonstra via k.boonstra@czo.nl.

De auditplanning kunt u vinden onder zorginstelling/nieuwe erkenningssystematiek.