Aanpassing specifieke bepalingen ok-cluster en acute cluster

30 januari 2020

De specifieke bepalingen van de opleidingseisen binnen het acute cluster en het ok-cluster zijn aangepast binnen de huidige kaders van het College Zorg Opleidingen (CZO) en de betreffende opleidingseisen.

 
De opleidingseisen van de betreffende opleidingen zijn aangepast op onze website. Klik op de betreffende opleiding om naar de opleidingspagina te gaan. Het gaat om de volgende opleidingen:
 
Acute cluster:  OK-cluster:  Waarom aanpassing van de specifieke bepalingen?
In aansluiting op het nieuwe praktijkleren, de vragen vanuit de zorginstellingen en de opleidingsinstituten is het CZO tot aanpassing van de specifieke bepalingen gekomen.

Welke veranderingen zijn van toepassing in de specifieke bepalingen?
Het gaat om de volgende wijzigingen:
  • de aantallen zijn weggelaten bij de patiëntencategorieën, op welk niveau van Miller de patiëntencategorieën wordt afgetoetst staat vermeld (aantoonbaar in het portfolio van de student);
  • aan de hand van kwantitatieve gegevens van de zorginstelling wordt aangetoond welke zorgcomplexiteit aanwezig is;
  • de stages in de ketenzorg zijn op elkaar afgestemd (binnen het acute- en ok-cluster) zodat er uniformiteit ontstaat binnen de opleidingen (doorlopende leerlijnen);
  • de tijdsduur van de stages is losgelaten (behalve bij een aantal stages van de initiële opleidingen tot operatieassistent en medewerker operatieve zorg);
  • er zijn doelstellingen geformuleerd over wat er behaald moet worden tijdens een stage en op welk niveau van Miller.
De herziene opleidingseisen zijn van kracht vanaf 1 februari 2020. Voor lopende cohorten van de opleidingen tot operatieassistent en medewerker operatieve zorg blijft het mogelijk om volgens de huidige opleidingseisen de opleiding af te ronden.