‘CZO staat garant voor een hoog niveau van opleiden’

Joop Breuer zit ruim 7 jaar in de opleidingscommissie (OC) tot spoedeisendehulp verpleegkundige (SEH-verpleegkundige) van het CZO. Onlangs is hij als eerste, niet Amerikaanse verpleegkundige, toegetreden tot de board of directors van de ENA, wereldwijd de grootste vereniging van SEH-verpleegkundigen in Amerika. De board of directors bestaat uit 6 leden, die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de toekomstvisie van deze organisatie. Joop Breuer vertelt wat dit betekent voor zijn rol binnen het CZO.

‘Als OC-lid van het CZO kijk je anders naar opleidingen. In deze rol ontvang ik veel informatie over hoe andere zorginstellingen en opleiders hun opleidingen en afdeling hebben ingericht. Daarnaast ben ik als aandachtsfunctionaris scholing op de SEH van het LUMC betrokken bij de SEH-opleiding. Doordat ik vanuit verschillende invalshoeken betrokken ben bij de opleiding SEH-verpleegkundige, heb ik veel kennis over opleiden tot SEH-verpleegkundige vergaard.' 

Wat wil je gaan bereiken voor het vak van SEH-verpleegkundige?

‘Dat beroepsorganisaties meer met elkaar gaan samenwerken op internationaal gebied. Wereldwijd kampen we veelal met dezelfde problemen: te weinig personeel, te veel patiënten, patiënten die niet op de SEH thuishoren, personeelsproblematiek etc. Juist door samenwerking hoop ik door uitwisseling van informatie te kijken of we hier met elkaar een oplossing voor kunnen vinden. In Amerika wordt er veel verpleegkundig onderzoek gedaan op de SEH-afdelingen. In Nederland is er nog niet zoveel onderzoeksmateriaal beschikbaar. De beroepsvereniging ENA probeert te werken aan structurele oplossingen, in plaats van ad-hocoplossingen. Juist door deze kennis met elkaar te delen, kun je de bron aanpakken en soms zelfs problemen voorkomen. Ik hoop dat ik vanuit mijn rol, kennis, kunde en betrokkenheid een steentje bij kan dragen aan het geheel.’ 

Wat is het belang, volgens jou van de OC-SEH?

‘Dat er een uniform pakket van eisen bestaat waar de SEH-verpleegkundige aan moet voldoen. Als je aan de hand van deze methode toetst, dan ontstaan er uniforme opleidingen en mensen die kwalitatief goed zijn opgeleid. CZO staat garant voor een hoog niveau van opleiden.’ 

Hoe ligt dat belang internationaal? Wat is er anders aan?

‘Het CZO is een vrij unieke organisatie met vastgestelde eindtermen. Opleidingseisen worden in Amerika niet landelijk, maar regionaal geregeld. Examens zijn landelijk, maar de structuur van de opleiding, wordt door opleidingsinstituten zelf bepaald. In Nederland hebben we dat beter geregeld, die landelijke erkenning. Je leidt niet op voor een papiertje, maar om een kwalitatief goede verpleegkundige te worden, het CZO houdt hier toezicht op.’ 

Waarom raad je anderen aan om ook in een commissie deel te nemen van het CZO?

‘Het is heel stimulerend werken binnen een CZO-opleidingscommissie. Je krijgt inzicht in unieke opleidingszaken. Binnen een OC kun je een kijkje in de keuken nemen: tijdens een audit bv. praat je met studenten, opleiders en ziekenhuizen over wat er moet verbeteren en hoe we dit kunnen realiseren. Het is mooi om daar een onderdeel van te zijn.’
 
Wilt u, vanuit uw expertise de zorg verbeteren en deelnemen als (vice)voorzitter voor een opleidingscommissie van het CZO? Bezoek dan onze vacaturepagina.
 

Terug naar nieuwsoverzicht.