​GGD-GHOR toegetreden tot de opleidingscommissie Deskundige Infectiepreventie

18 december 2018

GGD GHOR* toegetreden tot de opleidingscommissie deskundige infectiepreventie

 
Gezien de toenemende samenwerking en ketenontwikkelingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie tussen de intramurale en publieke gezondheidszorg is de CZO-opleidingscommissie deskundige infectiepreventie sinds kort uitgebreid met een drietal nieuwe leden vanuit de publieke gezondheidszorg/GGD GHOR.

Hier aan voorafgaand zijn medio 2017-2018 samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het CZO en de GGD GHOR.
Met de toetreding van de GGD GHOR staat de evaluatie en herziening van de huidige opleidingseisen deskundige infectiepreventie bovenaan de agenda.

In 2019 zal, na een oriëntatie op de gewenste aanpassingen in de huidige opleidingseisen, worden vastgesteld op welke wijze de integratie intramuraal- extramuraal inhoud kan krijgen.

We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
 
* GGD: gemeentelijke gezondheidsdienst. GHOR staat voor geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten.

Terug naar nieuwsoverzicht.