Meldingen

Ontheffing van vooropleidingseis ook mogelijk bij de instroom opleiding medewerker operatieve zorg

16-04-2019

18 april 2019 Ontheffing van vooropleidingseis ook mogelijk bij de instroom opleiding medewerker operatieve zorg Vanaf 1 mei 2019 is het ook mogelijk om in te stromen in de opleiding tot medewerker operatieve zorg als er sprake is van een gediplomeerde die op een gelijkwaardig mbo-3 niveau is...

Aanpassing opleidingseisen medewerker operatieve zorg

06-11-2018

6 november 2018 Aanpassing opleidingseisen medewerker operatieve zorg Per 1 november 2018 zijn de opleidingseisen van de opleiding tot medewerker operatieve zorg aangepast. Er is een toevoeging in de specifieke bepalingen opgenomen overeenkomstig de opleidingseisen van de opleiding tot...

Herziening opleidingseisen opleiding klinisch perfusionist

21-08-2018

De opleidingseisen voor de opleiding tot klinisch perfusionist zijn herzien. De nieuwste versie, versie 2.0, vindt u op deze website. Deze opleidingseisen gelden vanaf 1 september 2019. De vorige versie, versie 1.1, blijft van kracht voor al zittende studenten en studenten die instromen...

Opleiding ambulanceverpleegkundige CC tranche: correct aantal theorie-uren

19-08-2018

Voor de opleiding ambulanceverpleegkundige cardiaccare (CC) tranche is het aantal theorie-uren gesteld op 260 uur. Dit urenaantal is inmiddels opgenomen in de opleidingseisen en geaccordeerd door de opleidingscommissie oc-azn op 4 juli 2018. Daarmee vervalt de gestelde eis van 299 uur. De...

Pagina's