Meldingen

De auditplanningen 2019 en 2020 zijn bijgewerkt

29-08-2019

12 september 2019 De auditplanningen 2019 en 2020 zijn bijgewerkt De overzichten van alle audits zijn te downloaden via het menu 'snel naar:' in de linkerkolom op onze website.

Invullen basisleerplaatsen bij registratie student

25-06-2019

Invullen basisleerplaatsen bij registratie student In dit artikel krijgt u uitleg over hoe de student de basisleerplaats op de juiste manier kan invullen.  Bij het registreren als student wordt bij een aantal opleidingen gevraagd de basisleerplaats in te vullen (in‘Mijn CZO’). Dit geldt...

Wijziging opleidingsduur operatieassistent en anesthesiemedewerker naar 2 jaar en 10 maanden

25-06-2019

Wijziging opleidingsduur operatieassistent en anesthesiemedewerker naar 2 jaar en 10 maanden Tot mei 2019 was in de opleidingseisen van de opleidingen tot operatieassistent en anesthesiemedewerker opgenomen dat de minimale opleidingsduur 3 jaar is. Deze regel is, mede op verzoek van het veld,...

Verruiming instroomeisen opleiding tot operatieassistent

16-04-2019

18 april 2019 Verruiming instroomeisen opleiding tot operatieassistent Vanaf 1 mei zijn de instroomeisen aangepast voor de opleiding tot operatieassistent. Medewerkers operatieve zorg met een CZO-diploma kunnen ook instromen in de opleiding tot operatieassistent. Kandidaten die sinds...

Pagina's