Meldingen

Rectificatie instroomeis ambulanceverpleegkundige

15-06-2021

15 juni 2021 Rectificatie instroomeis ambulanceverpleegkundige   In de CZO-nieuwsbrief van mei 2021 is het bericht gepubliceerd dat de physician assistant kan worden toegelaten tot de opleiding ambulanceverpleegkundige. Dit is bericht is vooralsnog niet juist. Het CZO heeft de...

Herformulering specifieke bepaling BAZ

10-06-2021

10 juni 2021 Herformulering specifieke bepaling BAZ  De afgelopen periode is gebleken dat de formulering van een van de specifieke eisen van de basis acute zorg tot vragen en misinterpretatie leidt. Het gaat om: De student is gedurende de opleiding werkzaam op een afdeling in de acute...

Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden

04-05-2021

4 mei 2021 Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden Er is een tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden als addendum toegevoegd aan de opleidingseisen voor de opleiding tot kraamverzorgende. De tijdelijke regeling is van kracht vanaf 1...

Aanpassing in de opleidingseisen voor kraamverzorgende

21-07-2020

21 juli 2020 Aanpassing in de opleidingseisen voor kraamverzorgende Een van de instroomeisen in de opleidingseisen voor de opleiding tot kraamverzorgende is gewijzigd: Een dienstverband met een geldige leerarbeidsovereenkomst kraamverzorgende. In verband met de overgang naar de CZO-...

Pagina's