Meldingen

Aanpassing in de opleidingseisen voor intensivecare-kinderverpleegkundige

08-07-2021

8 juli 2021 Aanpassing in de opleidingseisen voor intensivecare-kinderverpleegkundige Een van de instroomeisen in de opleidingseisen voor de opleiding tot intensivecare-kinderverpleegkundige is gewijzigd: De instroomeis is gewijzigd ten aanzien van het aantal theorie uren, wat is...

Aanpassing in de opleidingseisen voor highcare-kinderverpleegkundige

08-07-2021

8 juli 2021 Aanpassing in de opleidingseisen voor highcare-kinderverpleegkundige Een van de instroomeisen in de opleidingseisen voor de opleiding tot highcare-kinderverpleegkundige is gewijzigd: De instroomeis is gewijzigd ten aanzien van het aantal theorie uren, wat is gewijzigd...

Rectificatie instroomeis ambulanceverpleegkundige

15-06-2021

15 juni 2021 Rectificatie instroomeis ambulanceverpleegkundige   In de CZO-nieuwsbrief van mei 2021 is het bericht gepubliceerd dat de physician assistant kan worden toegelaten tot de opleiding ambulanceverpleegkundige. Dit is bericht is vooralsnog niet juist. Het CZO heeft de...

Herformulering specifieke bepaling BAZ

10-06-2021

10 juni 2021 Herformulering specifieke bepaling BAZ  De afgelopen periode is gebleken dat de formulering van een van de specifieke eisen van de basis acute zorg tot vragen en misinterpretatie leidt. Het gaat om: De student is gedurende de opleiding werkzaam op een afdeling in de acute...

Pagina's