Meldingen

Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden

04-05-2021

4 mei 2021 Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden Er is een tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden als addendum toegevoegd aan de opleidingseisen voor de opleiding tot kraamverzorgende. De tijdelijke regeling is van kracht vanaf 1...

Aanpassing in de opleidingseisen voor kraamverzorgende

21-07-2020

21 juli 2020 Aanpassing in de opleidingseisen voor kraamverzorgende Een van de instroomeisen in de opleidingseisen voor de opleiding tot kraamverzorgende is gewijzigd: Een dienstverband met een geldige leerarbeidsovereenkomst kraamverzorgende. In verband met de overgang naar de CZO-...

Aanpassing specifieke bepalingen ok-cluster en acute cluster

30-01-2020

30 januari 2020 De specifieke bepalingen van de opleidingseisen binnen het acute cluster en het ok-cluster zijn aangepast binnen de huidige kaders van het College Zorg Opleidingen (CZO) en de betreffende opleidingseisen.   De opleidingseisen van de betreffende opleidingen zijn aangepast...

Aanpassing in de opleidingseisen endoscopieverpleegkundige

09-01-2020

9 januari 2020 Aanpassing in de opleidingseisen endoscopieverpleegkundige In verband met de ontwikkeling in de beroepspraktijk is bij de specifieke eisen van de opleiding endoscopieverpleegkundige, de formulering van punt 1C aangescherpt. De aanscherping is per  1 januari 2020...

Pagina's