Joyce Deggens nieuwe directeur van het CZO

Joyce DeggensDe raad van toezicht van het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft drs. Joyce Deggens benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van het CZO. Joyce Deggens volgt hiermee Klaus Boonstra op die deze functie de afgelopen vijf jaar heeft vervuld. De benoeming gaat in per medio september 2018.

De raad van toezicht van het CZO is enthousiast over de benoeming van de nieuwe directeur.

Anita Wydoodt (voorzitter raad van toezicht): “Joyce Deggens is iemand met heel veel kennis op het terrein van de opleidingen in het verpleegkundige en medisch-ondersteunende domein. Door haar jarenlange beleidservaring met een veelheid aan medische- en verpleegkundige dossiers, en het netwerk dat erbij hoort, zijn wij verheugd met Joyce te gaan samenwerken. Een integrale aanpak vanuit onderwijs en zorg in de keten, is daarbij de uitdaging.”

Joyce Deggens over haar nieuwe functie: "Ik kijk er naar uit om, samen met alle CZO medewerkers, de kracht van het CZO verder uit te bouwen. Het CZO staat voor kwaliteit en deskundigheid. Vanuit die overtuiging wil ik nieuwe verbindingen leggen tussen het toezicht op hoogwaardig praktijkgericht onderwijs, praktijkleren en een samenhangend opleidingsstelsel in een dynamische omgeving.”

Sinds 1 juni 2018 wordt de functie van directeur-bestuurder waargenomen door Wilma Jackson. Zij zal aanblijven als directeur-bestuurder ad interim tot 1 september 2018.

Over het College Zorg Opleidingen

Het College Zorg Opleidingen (CZO) is het landelijk orgaan voor de accreditatie van zorgopleidingen. Het CZO werd in 2003 opgericht door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). 
Het CZO borgt de kwaliteit van zorgopleidingen door het erkennen van de opleidende zorgorganisaties en ze daarna doorlopend te auditen. Hiervoor zijn samen met de brancheverenigingen, beroepsverenigingen en de Vereniging Brancheopleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG) kwaliteitseisen vastgesteld waaraan opleidingen moeten voldoen. De erkenning biedt een landelijk gewaarborgd kwaliteitskeurmerk en geeft studenten een landelijk erkend CZO-diploma. Daarnaast geeft CZO uitvoering aan de registratie van studenten en gediplomeerden van de opleidingen die onder het CZO vallen.

Zie voor meer informatie: Over CZO.