Instructies digitaal aanvragen erkenningen en audits

Instructies digitaal aanvragen erkenningen en audits 

Hieronder vindt u (video) instructies over hoe u online handelingen kunt uitvoeren bij het aanvragen van erkenningen en audits:  

Extra instructies

Inloggen en/of nieuw wachtwoord aanvragen

Inloggen doet u via de Homepage via het kopje 'Inloggen Mijn CZO'. Na inloggen kunt u kiezen voor 'Nieuw wachtwoord aanvragen'. Als u bent ingelogd kies dan voor het tabblad 'Mijn CZO'. Meer informatie over inloggen en de contactpersonen.

Inloggen of nieuw wachtwoord aanvragen ' Mijn CZO' screenshot
Terug naar paginatop

Extra instructies:  de uitleg per functionaliteit

Afronding afzonderlijke erkenningsaanvragen

Naast de audits worden nu ook de afzonderlijke aanvragen die digitaal ingediend zijn bij het CZO digitaal afgerond. Nadat het besluit over de erkenning is genomen, vindt u het aanvraagformulier met de beoordeling in het erkenningsdossier onder het tabblad ‘aanvraagformulier’. 
Terug naar extra uitleg

Voorbeeld aanvraagformulieren in mijn CZO

Een voorbeeld van de aanvraagformulieren per opleiding kunt u op twee manieren vinden. Als u bent ingelogd: ga naar het tabblad ‘aanvraagformulieren’ (voorbeeld) op mijn CZO. Niet ingelogd: u vindt de aanvraagformulieren op de website van het CZO.
Terug naar extra uitleg

Aanvrager erkenningen ontvangt mail bij aanmaken of wijzigen van het account

Wanneer de contactpersoon erkenningen en audits (CEA) een account aanmaakt of wijzigt voor een aanvrager erkenningen (AE), dan ontvangt de aanvrager hierover een mail.|
Terug naar extra uitleg

Aanvrager erkenningen kan onvolledige vragenlijst gereed melden

Als aanvrager erkenning (AE) hoeft u nu niet meer het gehele  aanvraagformulier  in te vullen, maar kunt u ook gedeeltes van het aanvraagformulier invullen en vervolgens gereed melden.  Het aanvraagformulier komt weer bij de contactpersoon erkenningen en audits (CEA) in de to-do-lijst  te staan.
Terug naar extra uitleg

Samenvatting besluit in erkenningsdossier

Een samenvatting van de besluitvorming van een erkenningsaanvraag is terug te vinden in het erkenningsdossier. In deze samenvatting vindt u het besluit en de eventuele voorwaarden en adviezen terug.
Terug naar extra uitleg

Tabblad Overige wijzigingen

Het tabblad ‘Overige wijzigingen’ is nu toegevoegd aan het erkenningsdossier. Hierin vindt u de overige wijzigingen die u digitaal heeft ingediend bij een actieve erkenning.
Terug naar extra uitleg

Beantwoording van aanvullende vragen

Het CZO stelt aanvullende vragen in het kader van een 'afzonderlijke aanvraag' Afzonderlijke aanvraag: Dit is de erkenningsaanvraag die de instelling indient op een willekeurig tijdstip, niet gekoppeld aan een audit waarvoor de instelling is uitgenodigd. De erkenningsaanvraag wordt op eigen initiatief ingediend door de instelling omdat de opleiding niet erkend is.  of een aanvraag die deel uitmaakt van een audit. U kunt deze vragen beantwoorden via het aanvraagformulier waarbij u de antwoorden op de aanvullende vragen kunt bewerken of eventueel kunt verwijderen. Wanneer u de aanvullende vragen definitief heeft beantwoord, en u wilt het aanvraagformulier terug sturen naar het CZO, dan klikt u onder het aanvraagformulier op de knop: “aanvullende vragen beantwoorden”.
Terug naar extra uitleg

Indienen van erkenningsaanvragen voorafgaande aan een audit

De aanvraagformulieren behorend bij erkenningsaanvragen die onderdeel zijn van een audit kunnen niet meer afzonderlijk gereed gemeld worden door de contactpersoon erkenningen en audits (CEA). Alle aanvraagformulieren behorend bij de audit worden als geheel door de CEA naar de directie/raad van bestuur (rvb) verstuurd. De directie/rvb stuurt de aanvraagformulieren als geheel, na accordering, door naar het CZO.

Instructie: zowel de instructie voor de CEA als voor de directie/rvb, vindt u elders op deze website.
Terug naar extra uitleg