GVP opleiding

In de GVP-opleiding leer je alle taken van de GVP te verrichten, zoals deze zijn omschreven in het beroepscompetentieprofiel. De branche houdt toezicht op de kwaliteit van de GVP-opleidingen die wroden gegeven door de opleidingsinstituten. Als een opleidingsinstituut een GVP-opleiding verzorgt, waarin alle beschreven competenties worden aangeleerd, wordt dit instituut 'door de branche erkend'. Feitelijk betekent dit dat zij aan deelnemers aan de opleiding het branche-erkende diploma en de GVP-speld mogen uitreiken.

Vorm en duur opleiding

De branche-erkende opleiding tot GVP duurt dertig tot veertig weken. De opzet is die van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit betekent praktisch dat gedurende de opleiding er verspreid lesdagen zijn, waarop in de praktijk wordt voortgebouwd. In het kwalificatieprofiel voor de opleiding is bepaald dat voor de theorie 15 tot 20 lesdagen nodig zijn.

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. De studie- en praktijkopdrachten, bijvoorbeeld in de vorm van proeven van bekwaamheid, kunnen zowel thuis, tijdens de contactdagen op school als op de werkplek worden uitgevoerd.

Toelatingseisen

Om de GVP-opleiding te kunnen volgen zijn er drie toelatingseisen:

  1. De deelnemer is in het bezit van een MBO-diploma Verzorgende of vergelijkbaar diploma (bijvoorbeeld functiegerichte opleiding in de thuiszorg Verzorgende C/D);
  2. De deelnemer heeft minimaal een jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten;
  3. De deelnemer wordt door de instelling waar hij/zij werkt in de gelegenheid gesteld om als GVP-in-opleiding aan de slag te gaan en krijgt hierbij praktijkbegeleiding. De instelling moet erkend zijn als leerbedrijf.

Inhoud van de opleiding

In de opleiding tot GVP leer je om alle taken uit te voeren die bij de GVP-functie horen. Wat je daarvoor moet weten en kunnen is beschreven in het beroepscompetentieprofiel van de GVP. Het is aan het opleidingsinstituut op welke wijze de opleiding wordt ingericht. Bij het betreffende instituut kan je een opleidingsprogramma aanvragen. Kijk daarvoor onder het kopje 'Erkende opleidingsinstituten'.

Vrijstellingenbeleid

Branche-erkende opleidingsinstituten zijn verplicht een vrijstellingenprocedure of -beleid te hebben. Dit is een procedure waarbij Eerder Verworven Competenties worden vastgesteld (verworven bijvoorbeeld door eerder gevolgde cursussen voor psychogeriatrie, de EVV-opleiding of door praktijkervaring). Als een deelnemer eerder verworven competenties heeft, kan dit betekenen dat er vrijstellingen worden gegeven voor onderdelen van de GVP-opleiding. Dit kan de opleidingsduur verkorten.

Erkende opleidingsorgansatie voor de GVP-opleiding?

Onder het kopje 'Erkende opleidingsinstituten' vindt u de namen en websites van opleidingsorganisaties die een branche-erkenning hebben voor de GVP-opleiding.

Kiezen voor een branche-erkende opleiding

Alle branche-erkende GVP-opleidingen zijn 'getoetst' op het toereikend zijn om de GVP-competenties aan te leren. Deelnemers kunnen ervan uit gaan dat alle branche-erkende opleidingen competentiegericht zijn. Er zijn wel verschillen tussen opleidingen, die de keuze voor de ene of de andere GVP-opleiding kunnen bepalen.