GRZ opleiding

In de opleiding verzorgende GRZ leer je alle taken van de verzorgende GRZ te verrichten, zoals deze zijn omschreven in het beroepscompetentieprofiel. De branche houdt toezicht op de kwaliteit van de opleidingen verzorgende GRZ die worden gegeven door de opleidingsinstituten. Als een opleidingsinstituut een opleiding verzorgende GRZ verzorgt, waarin alle beschreven competenties worden aangeleerd, wordt dit instituut 'door de branche erkend'. Feitelijk betekent dit dat zij aan deelnemers die de opleiding hebben gevolgd het branche-erkende diploma en de GRZ-speld mogen uitreiken.

Vorm en duur opleiding

De branche-erkende opleiding tot verzorgende GRZ duurt dertig tot veertig weken. De opzet is die van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit betekent praktisch dat gedurende de opleiding er verspreid lesdagen zijn, waarop in de praktijk wordt voortgebouwd. In het kwalificatieprofiel voor de opleiding is bepaald dat voor de theorie 15 tot 20 lesdagen nodig zijn. De theoretische onderbouwing kan ook in een blended-leren traject met behulp van e-learning plaatsvinden. Maximaal 40% van de tijd voor theorie mag worden besteed aan het volgen van e-learning. De leertijd voor e-learning is werktijd en wordt vergoed.

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. De studie- en praktijkopdrachten, bijvoorbeeld in de vorm van proeven van bekwaamheid, kunnen zowel thuis, tijdens de contactdagen op school als op de werkplek worden uitgevoerd.

Toelatingseisen

Om de opleiding verzorgende GRZ te kunnen volgen zijn er drie toelatingseisen:

  1. De deelnemer is in het bezit van de kwalificatie verzorgende/ Verzorgende IG (Niveau 3) of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau
  2. De deelnemer heeft minimaal een jaar ervaring in de geriatrische revalidatiezorg;
  3. De deelnemer wordt door de instelling waar hij/zij werkt in de gelegenheid gesteld om als  verzorgende GRZ in opleiding aan de slag te gaan en krijgt hierbij praktijkbegeleiding. De instelling moet erkend zijn als leerbedrijf.

Inhoud van de opleiding

In de opleiding tot verzorgende GRZ leer je om alle taken uit te voeren die bij de functie verzorgende GRZ horen. Wat je daarvoor moet weten en kunnen is beschreven in het beroepscompetentieprofiel van de verzorgende GRZ. Het is aan het opleidingsinstituut op welke wijze de opleiding wordt ingericht. Bij het betreffende instituut kan je een opleidingsprogramma aanvragen. Kijk daarvoor onder het kopje erkende opleidingsinstituten.

Vrijstellingenbeleid

Branche-erkende opleidingsinstituten zijn verplicht een vrijstellingenprocedure of -beleid te hebben. Dit is een procedure waarbij Eerder Verworven Competenties worden vastgesteld (verworven bijvoorbeeld door eerder gevolgde cursussen voor revalidatiezorg, de EVV-opleiding of door praktijkervaring). Als een deelnemer eerder verworven competenties heeft, kan dit betekenen dat er vrijstellingen worden gegeven voor onderdelen van de opleiding. Dit kan de opleidingsduur verkorten.

Erkende opleidingsorganisatie voor de opleiding verzorgende GRZ

Onder het kopje erkende opleidingsinstituten vindt u de namen en websites van opleidingsorganisaties die een branche-erkenning hebben voor de opleiding verzorgende GRZ.

Kiezen voor een branche-erkende opleiding

Alle branche-erkende GRZ-opleidingen zijn 'getoetst' op het toereikend zijn om de GRZ-competenties aan te leren. Deelnemers kunnen ervan uit gaan dat alle branche-erkende opleidingen competentiegericht zijn. Er zijn wel verschillen tussen opleidingen, die de keuze voor de ene of de andere GRZ-opleiding kunnen bepalen.