Veelgestelde vragen

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

 • Welke vooropleiding erkent de branche om na het doorlopen van de branche erkende GVP opleiding in aanmerking te komen voor het diploma?
  De branche erkent alleen de instroomeis van een verzorgende IG diploma.Deelnemers met een diploma MBO-IW of SPW4 activiteitenbegeleider komen niet in aanmerking voor een branche erkend diploma. 
 • Deelnemers met een SPW of vergelijkbaar diploma én bewijzen van bijscholingen op het gebied van verzorgende competenties mogen die in aanmerking komen voor een branche erkende diploma?
  Toelatingseis is verzorgende IG mbo-3. Als een deelnemer een andere opleiding heeft op mbo-3 niveau kan zij/hij wel meedoen aan de opleiding, maar ontvangt geen branche erkend diploma.

  Voor medewerkers met veel ervaring kan een EVC-traject voor verzorgende een oplossing zijn. De kandidaat toont dan aan dat hij/zij competent is voor de standaard verzorgende IG. Het ervaringscertificaat wordt dan verzilverd en de kandidaat kan doorstromen naar een branche opleiding.

  Lees meer over vrijstellingen op basis van een EVC's.
 • Is de GVP-opleiding ook toegankelijk voor deelnemers met een opleiding mbo Verpleegkunde?
  In het kwalificatieprofiel wordt bij 'instroomeisen' aangegeven:'De kwalificatie Verzorgende/Verzorgende-IG (niveau 3)of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleiding in de thuiszorg Verzorgende C/D);
  Werkzaam als Verzorgende, met minimaal een jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten.'Het uitgangspunt is dat alleen personen die werkzaam zijn als Verzorgende en aantoonbaar over alle competenties van een opgeleide Verzorgende niveau 3 beschikken, kunnen instromen in de GVP-opleiding en het door de branche erkende GVP-diploma kunnen verkrijgen. Met 'een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau' worden personen bedoeld die niet de huidige opleiding Verzorgende niveau 3 hebben gedaan. Zij hebben zich al dan niet door middel van doorscholing de betreffende competenties eigen gemaakt.Medewerkers met een diploma mbo Verpleegkunde niveau 4 werkzaam in de zorg voor psychogeriatrische cliënten en met minimaal één jaar ervaring, kunnen nu ook aan de GVP-opleiding deelnemen en ontvangen een branche-erkend diploma en speld na het succesvol afsluiten van de opleiding.
 • Is de GVP-opleiding ook toegankelijk voor deelnemers met een opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of Sociaal Pedagogisch Werker (SPW)?
  In het kwalificatieprofiel wordt bij 'instroomeisen' aangegeven:'De kawlificatie Verzorgende/Verzorgende-IG (niveau 3) of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleiding in de thuiszorg Verzorgende C/D);
  Werkzaam als Verzorgende, met minimaal een jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten.'Het uitgangspunt is dat alleen personen die werkzaam zijn als Verzorgende en aantoonbaar over alle competenties van een opgeleide Verzorgende niveau 3 beschikken, kunnen instromen in de GVP-opleiding en het door de branche erkende GVP-diploma kunnen verkrijgen. Met 'een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau' worden personen bedoeld die niet de huidige Verzorgende opleiding niveau 3 hebben gedaan. Zij hebben zich al dan niet door middel van doorscholing de betreffende competenties eigen gemaakt.

  Medewerkers met een diploma MMZ of SPW niveau 3 kunnen wel aan de opleiding deelnemen, maar mogen geen branche-erkend diploma en speld ontvangen. Zij ontwikkelen zich tijdens de opleiding tot een functionaris, di in het werkveld wellicht Gespecialiseerd Begeleider Psychogeriatrie wordt genoemd. Dit gebeurt dan echter buiten de kaders van de door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg erkende GVP-opleiding.
 • Welk niveau hebben de verschillende opleidingen in de zorg en hoe beoordeel je of een deelnemers voldoen aan de gevraagde instroomeis voor de branche erkende opleiding?
  Om het diploma GVP te ontvangen, moeten deelnemers een verzorgende (IG) opleiding -niveau 3-  hebben of een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C of D.Bij de aanmeldingen voor GVP opleidingen komen opleiders soms diploma’s tegen waarvan zij zich afvragen of deze wel voldoen aan die eis. Met name de “ouderwetse” benamingen kunnen twijfels oproepen. Onderstaand een aantal diploma’s met de niveau waardering zoals gehanteerd door SBB (landelijk kenniscentrum, Calibris, kenniscentrum voor Zorg, welzijn en sport, valt daar nu ook onder).
  • MDGO-Verpleging is vergelijkbaar met verpleegkundige niveau 4
  • Mbo-Inrichtingswerk is de voorloper van de MMZ, vaak richting gehandicaptenzorg
  • Zwakzinnigenzorg is een oude in service opleiding op niveau 4, gericht op de zwakzinnigenzorg (nu ook gehandicaptenzorg)
  • Opleiding Ziekenverzorging is de voorloper van de verzorgende IG, niveau 3
  • MDGO-Verzorging is een niveau 2/3 opleiding
  • Z-Verpleegkunde verpleegkundige opleiding voor de zwakzinnigenzorg, niveau 4
  • SPW-4 sociaal pedagogisch werk, vergelijkbaar met activiteitenbegeleiding
  Voor meer diploma vergelijkingen kunt u terecht op de website van SBB.