Examencommissie

Examencommissie

De examencommissie heeft ter ondersteuning van het CZO de wettelijke verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de kwaliteit van de examens van de opleidingen tot radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant wordt getoetst en bevorderd en adviseert de directeur-bestuurder hierover. De examencommissie is samengesteld uit leden van de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de brancheverenigingen (NFU en NVZ) zij vervullen het (vice)voorzitterschap.