Erkenning aanvragen en erkenningssystematiek

Zorginstellingen kunnen een erkenning aanvragen voor een CZO-erkende opleiding. Om een erkenning aan te kunnen vragen, dient een zorginstelling geregistreerd te staan bij het CZO. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op deze pagina.

Het CZO werkt met een vaste contactpersoon erkenningen en audits (CEA), die door de directie/raad van bestuur aangemeld is en gemachtigd is om (afzonderlijke) erkenningsaanvragen te starten, in te vullen of  door te sturen naar een aanvrager erkenningen (AE). Daarnaast kan de CEA extra praktijkleerplaatsen aanvragen en wijzigingen doorgeven. 

Vraag een erkenning aan.

 

Erkenning aanvragen? Bekijk van tevoren de vragen

Wilt u weten welke vragen er gesteld worden bij het indienen van een erkenningsaanvraag voor een specifieke opleiding? Het is mogelijk om de vragen in te zien voordat u een erkenningsaanvraag indient. Deze vragenlijsten kunt u vinden op onze website: 

Bekijk de vragen.

Instructies digitaal werken en fout melden

Uitleg over het gebruik en de werking van de digitale ondersteuning van het audit- en erkenningsproces vindt u onder:
Instructies digitalisering erkenningen en audits.

U heeft ook de mogelijkheid om een fout te melden of een vraag te stellen over het systeem. Maak hiervoor gebruik van dit formulier:
Fout melden/vraag stellen.

Audits

Het CZO voert audits uit om de opleidingen in de praktijksituatie te beoordelen. Daarnaast adviseren wij uw zorgprofessionals tijdens de audit over het vergroten van de kwaliteit van de zorgopleidingen binnen uw instelling. Op de pagina 'audits en het verloop' leest u wat u kunt verwachten voorafgaand en tijdens een auditbezoek van het CZO. Alle auditplanningen zijn te downloaden via het menu 'snel naar:' links op deze pagina.