Erkenning aanvragen

Een her-erkenning van het CZO betekent dat de zorginstelling voldoet aan de landelijke opleidingseisen van het CZO. Deze worden vastgesteld door een CZO-opleidingscommissie. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

Het proces van her-erkennen bestaat uit het indienen van een erkenningsaanvraag en een audit in uw instelling.
 
Indienen her-erkenningsaanvraag
Zorginstellingen kunnen een erkenning aanvragen voor een CZO-erkende opleiding. Om een erkenning aan te kunnen vragen, dient een zorginstelling geregistreerd te staan bij het CZO.
Bekijk waar een opleiding aan moet voldoen.
 

Geregistreerde zorginstelling Niet geregistreerde zorginstelling


Audits

Het CZO voert audits uit om de opleidingen in de praktijksituatie te beoordelen. Daarnaast adviseren wij uw zorgprofessionals tijdens de audit over het vergroten van de kwaliteit van de zorgopleidingen binnen uw instelling. Op de pagina 'audits en het verloop' leest u wat u kunt verwachten voorafgaand en tijdens een auditbezoek van het CZO. Alle auditplanningen zijn te downloaden via het menu 'snel naar:' links op deze pagina.