Erkenningsaanvraag

Zorginstellingen en opleidingsinstituten kunnen een erkenning aanvragen voor een bepaalde opleiding. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.  

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen van de opleiding. De opleidingseisen vindt u op de pagina opleidingen, per opleiding.

Aanvullende eisen

Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. Deze kunt u, evenals het deskundigheidsgebied en eindtermen, vinden bij de specifieke opleiding.

Procedure (losse) erkenningsaanvraag

Voor het indienen van een afzonderlijke erkenningsaanvraag is de 'procedure afzonderlijke erkenningsaanvraag zorginstellingen' van toepassing. Uw erkenningsaanvraag wordt beoordeeld door de opleidingscommissie. Indien noodzakelijk zal er door de opleidingscommissie een audit worden uitgevoerd. Hiervoor is de 'procedure OC audit zorginstellingen' van toepassing. Beide procedures maken onderdeel uit van het Reglement Erkenning Opleidingen CZO. Het reglement onderscheidt de groepen: zorginstellingen, specialistische centra en ambulance diensten.

Registratie van de instelling en bevoegde functionaris

Bent u als zorginstelling nog niet bekend bij het CZO en wilt u voor een bepaalde opleiding een erkenning aanvragen? Dan dient u zich eerst als instelling te registreren bij het CZO. Klik hier om u te registreren.

Account aanmaken

 

De directie/raad van bestuur dient dit aanmeldingsformulier te doorlopen en alle velden in te vullen. Wanneer de aanvraag afgerond  is, kan de directie/raad van bestuur een “Contactpersoon Erkenningen en Audits” (CEA) aanmaken in het systeem. De CEA is hiermee als verantwoordelijke aangewezen voor de invulling van de erkenningsaanvragen en als contactpersoon voor de audits binnen uw instelling. Slechts één persoon binnen uw instelling kan deze rol vervullen.

Erkenningsaanvraag indienen

Als u al erkend bent voor een bepaalde opleiding kunt u via ‘Mijn CZO’ inloggen en digitaal een nieuwe aanvraag indienen. Klik hier voor instructies.

Erkenningsaanvraag indienen


Bekijk de instructies

Wijzigen lid directie/raad van bestuur

Alleen als u geregistreerd staat als zorginstelling kunt u deze wijziging uitvoeren. Voor het wijzigen van de contactgegevens van het lid directie/raad van bestuur wijzigen, klikt u hier. 

Wijziging doorgeven in de opleiding

De erkende instellingen zijn verplicht om belangrijke tussentijdse wijzigingen aan het CZO te melden. Via “Mijn CZO” kunt u de wijzigingen doorgeven. U dient hiervoor ingelogd te zijn. De secretaris van de opleidingscommissie beslist of en welke zaken er overlegd moeten worden aan de opleidingscommissie. 

Kosten

Voor zorginstellingen die geen lid zijn van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Ambulancezorg Nederland zijn kosten verbonden aan de behandeling van de erkenningsaanvraag. Bekijk het huidige tarief.