Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen

Het CZO erkent zorginstellingen en opleidingsinstituten afzonderlijk. Opleidingen moeten voldoen aan de opleidingseisen om in aanmerking te komen voor erkenning door het CZO. 
 
In onderstaand overzicht vindt u alle - door het CZO erkende - opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Educatie Zorgsector LUMC Kinderverpleegkundige Opleidingsinstituut
Educatie Zorgsector LUMC Intensivecare-neonatologieverpleegkundige Opleidingsinstituut
Educatie Zorgsector LUMC Recoveryverpleegkundige Opleidingsinstituut
Elyse Holding B.V. Dialyseverpleegkundige Zorginstelling
Erasmus MC Hbo-vt anesthesiemedewerker Zorginstelling
Erasmus MC Kinderoncologieverpleegkundige Zorginstelling
Erasmus MC Hbo-vt operatieassistent Zorginstelling
Erasmus MC Klinisch perfusionist Zorginstelling
Erasmus MC Spoedeisendehulpverpleegkundige Zorginstelling
Erasmus MC Deskundige infectiepreventie Zorginstelling
Erasmus MC Oncologieverpleegkundige Zorginstelling
Erasmus MC Cardiaccareverpleegkundige Zorginstelling
Erasmus MC Gipsverbandmeester Zorginstelling
Erasmus MC Radiodiagnostisch laborant Zorginstelling
Erasmus MC Kinderverpleegkundige Zorginstelling
Erasmus MC Radiotherapeutisch laborant Zorginstelling
Erasmus MC Endoscopieverpleegkundige Zorginstelling
Erasmus MC Sedatiepraktijkspecialist Zorginstelling
Erasmus MC Duale mbrt radiodiagnostisch laborant Zorginstelling
Erasmus MC Intensivecareverpleegkundige Zorginstelling

Pagina's