Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen

Het CZO erkent zorginstellingen en opleidingsinstituten afzonderlijk. Opleidingen moeten voldoen aan de opleidingseisen om in aanmerking te komen voor erkenning door het CZO. 
 
In onderstaand overzicht vindt u alle - door het CZO erkende - opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Civo Zorgopleiders Intensivecareverpleegkundige Opleidingsinstituut
Civo Zorgopleiders Kinderverpleegkundige Opleidingsinstituut
Civo Zorgopleiders Mediumcareverpleegkundige Opleidingsinstituut
Civo Zorgopleiders Kinderverpleegkundige Opleidingsinstituut
Civo Zorgopleiders Recoveryverpleegkundige Opleidingsinstituut
Civo Zorgopleiders Cardiaccareverpleegkundige Opleidingsinstituut
Civo Zorgopleiders Oncologieverpleegkundige Opleidingsinstituut
Civo Zorgopleiders Obstetrieverpleegkundige Opleidingsinstituut
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Ambulancechauffeur Zorginstelling
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Ambulanceverpleegkundige lange tranche Zorginstelling
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden U.A. Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden U.A. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden U.A. Ambulancechauffeur Zorginstelling
Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden U.A. Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden U.A. Ambulanceverpleegkundige lange tranche Zorginstelling
Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Ambulancechauffeur Zorginstelling

Pagina's