Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen

Het CZO erkent zorginstellingen en opleidingsinstituten afzonderlijk. Opleidingen moeten voldoen aan de opleidingseisen om in aanmerking te komen voor erkenning door het CZO. 
 
In onderstaand overzicht vindt u alle - door het CZO erkende - opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Bernhoven B.V. Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Bernhoven B.V. Geriatrieverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Neuroverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Endoscopieverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Intensivecareverpleegkundige Zorginstelling
BijZonder Zorgenkind B.V. Kinderverpleegkundige Zorginstelling
Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie B.V. (BTSG) Gespecialiseerd verzorgende somatiek Opleidingsinstituut
Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie B.V. (BTSG) Eerst verantwoordelijk verzorgende Opleidingsinstituut
Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie B.V. (BTSG) Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie Opleidingsinstituut
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Ambulancechauffeur Zorginstelling
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. Ambulanceverpleegkundige lange tranche Zorginstelling
Coöperatie Centraal Instituut voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen U.A. (Civo Zorgopleiders) Kinderverpleegkundige Opleidingsinstituut
Coöperatie Centraal Instituut voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen U.A. (Civo Zorgopleiders) Mediumcareverpleegkundige Opleidingsinstituut
Coöperatie Centraal Instituut voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen U.A. (Civo Zorgopleiders) Recoveryverpleegkundige Opleidingsinstituut
Coöperatie Centraal Instituut voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen U.A. (Civo Zorgopleiders) Cardiaccareverpleegkundige Opleidingsinstituut
Coöperatie Centraal Instituut voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen U.A. (Civo Zorgopleiders) Oncologieverpleegkundige Opleidingsinstituut
Coöperatie Centraal Instituut voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen U.A. (Civo Zorgopleiders) Basis acute zorg (instroom BIG-geregistreerde verpleegkundigen) Opleidingsinstituut

Pagina's