Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen

Het CZO erkent zorginstellingen en opleidingsinstituten afzonderlijk. Opleidingen moeten voldoen aan de opleidingseisen om in aanmerking te komen voor erkenning door het CZO. 
 
In onderstaand overzicht vindt u alle - door het CZO erkende - opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancechauffeur Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Ambulancechauffeur Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Ambulancechauffeur Zorginstelling
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Bernhoven B.V. Obstetrieverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Kinderverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Oncologieverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Deskundige infectiepreventie Zorginstelling
Bernhoven B.V. Spoedeisendehulpverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Dialyseverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Sedatiepraktijkspecialist Zorginstelling
Bernhoven B.V. Endoscopieverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Geriatrieverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Neuroverpleegkundige Zorginstelling
Bernhoven B.V. Gipsverbandmeester Zorginstelling
Bernhoven B.V. Anesthesiemedewerker Zorginstelling

Pagina's