Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen

Het CZO erkent zorginstellingen en opleidingsinstituten afzonderlijk. Opleidingen moeten voldoen aan de opleidingseisen om in aanmerking te komen voor erkenning door het CZO. 
 
In onderstaand overzicht vindt u alle - door het CZO erkende - opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Academisch ziekenhuis Maastricht Kinderverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Intensivecareverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Operatieassistent Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Dialyseverpleegkundige Zorginstelling
ACM Opleidingen B.V. Ambulancechauffeur Opleidingsinstituut
Albeda Dialyseverpleegkundige Opleidingsinstituut
Albeda Recoveryverpleegkundige Opleidingsinstituut
Albeda Cardiaccareverpleegkundige Opleidingsinstituut
Albeda Intensivecareverpleegkundige Opleidingsinstituut
Albeda Spoedeisendehulpverpleegkundige Opleidingsinstituut
Albeda Kinderverpleegkundige Opleidingsinstituut
Albeda Mediumcareverpleegkundige Opleidingsinstituut
Ambulance Amsterdam B.V. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancechauffeur Zorginstelling
Ambulance Amsterdam B.V. Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Ambulance Amsterdam B.V. Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Ambulancechauffeur Zorginstelling

Pagina's