Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen

Het CZO erkent zorginstellingen en opleidingsinstituten afzonderlijk. Opleidingen moeten voldoen aan de opleidingseisen om in aanmerking te komen voor erkenning door het CZO. 
 
In onderstaand overzicht vindt u alle - door het CZO erkende - opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Academisch ziekenhuis Maastricht Spoedeisendehulpverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Intensivecareverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Hbo-vt anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Hbo-vt operatieassistent Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Dialyseverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Oncologieverpleegkundige Zorginstelling
ACM Opleidingen B.V. Ambulancechauffeur Opleidingsinstituut
Allerzorg B.V. Kinderverpleegkundige Zorginstelling
Allerzorg B.V. Wondverpleegkundige Zorginstelling
Ambulance Amsterdam B.V. Ambulanceverpleegkundige lange tranche Zorginstelling
Ambulance Amsterdam B.V. Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Ambulance Amsterdam B.V. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancechauffeur Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Ambulancechauffeur Zorginstelling
Ambulance IJsselland B.V. Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Zorginstelling
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Ambulanceverpleegkundige korte tranche Zorginstelling

Pagina's