Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen

Het CZO erkent zorginstellingen en opleidingsinstituten afzonderlijk. Opleidingen moeten voldoen aan de opleidingseisen om in aanmerking te komen voor erkenning door het CZO. 
 
In onderstaand overzicht vindt u alle - door het CZO erkende - opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Academisch Medisch Centrum Operatieassistent Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Cardiaccareverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Oncologieverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Medisch nucleair werker Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Hbo-vt anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Intensivecare-kinderverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Hbo-vt operatieassistent Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Kinderverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Kinderoncologieverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Klinisch perfusionist Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Cardiaccareverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Spoedeisendehulpverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Hbo-vt anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Hbo-vt operatieassistent Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Intensivecareverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Deskundige infectiepreventie Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Recoveryverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Intensivecare-kinderverpleegkundige Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Gipsverbandmeester Zorginstelling

Pagina's