Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen op instellingsniveau

Per 1 januari 2015 zijn de zorginstellingen en de opleidingsinstituten separaat erkend op basis van de erkenningen die het CZO in de periode 2008 tot heden heeft afgegeven. De erkende opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten per 1 januari 2015 zijn te vinden in onderstaand overzicht.

Over accreditering

Het CZO accrediteert zorgopleidingen door zorginstellingen en opleidingsinsituten te erkennen voor de opleiding. De instellingen dienen hiervoor een erkenningsaanvraag in.  Het CZO toetst, door middel van de ingediende erkenningsaanvraag, de opleidingen van zorginstellingen en opleidingsinstituten aan de gestelde CZO-eisen. De eisen van de opleidingen worden bepaald door de  verschillende opleidingscommissies. Hierin hebben inhoudsdeskundigen vanuit het werkveld zitting. De eisen bestaan uit een set van kwalitatieve en kwantitatieve criteria per opleiding. De opleidingscommissie toetst of de opleiding voldoet aan de gestelde eisen en geeft vervolgens een advies af aan de directeur-bestuurder van het CZO. De directeur-bestuurder van het CZO besluit op grond van het advies van de opleidingscommissie of een instelling voor een erkenning in aanmerking komt.

 

Civiel effect CZO-diploma 

Studenten die een erkende opleiding hebben voltooid ontvangen een CZO-diploma dat civiel effect heeft. Uitzondering op deze regel is van toepassing voor studenten die een opleiding hebben voltooid dat een nieuwe CZO-opleiding is. Studenten van nieuwe CZO-opleidingen kunnen diplomeren met een CZO-diploma, mits er voldaan is aan de eisen die zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen.

 

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Academie voor Ambulancezorg Ambulanceverpleegkundige korte tranche Opleidingsinstituut
Academie voor Ambulancezorg Ambulancechauffeur Opleidingsinstituut
Academie voor Ambulancezorg Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg Opleidingsinstituut
Academie voor Ambulancezorg Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Opleidingsinstituut
Academisch Medisch Centrum Gipsverbandmeester Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Radiotherapeutisch Laborant Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Sedatiepraktijkspecialist Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Deskundige Infectiepreventie Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Kinderoncologieverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Oncologieverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Operatieassistent Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Intensivecareverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Radiodiagnostisch Laborant Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Spoedeisendehulpverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Intensivecare-kinderverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Intensivecare-neonatologieverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Recoveryverpleegkundige Zorginstelling

Pagina's