Erkende opleidingen

Het CZO accrediteert zorgopleidingen door zorginstellingen en opleidingsinsituten te erkennen voor de opleiding. De instellingen dienen hiervoor een erkenningsaanvraag in.  Het CZO toetst, door middel van de ingediende erkenningsaanvraag, de opleidingen van zorginstellingen en opleidingsinstituten aan de gestelde CZO eisen. De eisen van de opleidingen worden bepaald door de  verschillende opleidingscommissies. Hierin hebben inhoudsdeskundigen vanuit het werkveld zitting. De eisen bestaan uit een set van kwalitatieve en kwantitatieve criteria per opleiding. De opleidingscommissie toetst of de opleiding voldoet aan de gestelde eisen en geeft vervolgens een advies af aan het College. Het College besluit op grond van het advies van de opleidingscommissie of een instelling voor een erkenning in aanmerking komt.

Studenten die een erkende opleiding hebben voltooid ontvangen een CZO  diploma dat civiel effect heeft. Uitzondering op deze regel is van toepassing voor studenten die een opleiding hebben voltooid dat een nieuwe CZO opleiding is. Studenten van nieuwe CZO opleidingen kunnen diplomeren met een CZO diploma mits is voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in het Besluit erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe CZO opleidingen.

Per 1 januari 2015 zijn de zorginstellingen en de opleidingsinstituten separaat erkend op basis van de erkenningen die het CZO in de periode 2008 tot heden heeft afgegeven. De erkende opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten per 1 januari 2015 zijn te vinden in onderstaande lijsten.

De lijsten zijn momenteel niet beschikbaar omdat deze in bewerking zijn. Wij verwachten begin september de actuele overzichten weer te kunnen publiceren.