Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen

Het CZO erkent zorginstellingen en opleidingsinstituten afzonderlijk. Opleidingen moeten voldoen aan de opleidingseisen om in aanmerking te komen voor erkenning door het CZO. 
 
In onderstaand overzicht vindt u alle - door het CZO erkende - opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten.

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Academie voor Ambulancezorg Ambulancechauffeur Opleidingsinstituut
Academie voor Ambulancezorg Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Opleidingsinstituut
Academie voor Ambulancezorg Ambulanceverpleegkundige korte tranche Opleidingsinstituut
Academie voor Ambulancezorg Ambulanceverpleegkundige lange tranche Opleidingsinstituut
Academie voor Ambulancezorg Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Opleidingsinstituut
Academisch Medisch Centrum Kinderverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Kinderoncologieverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Radiotherapeutisch laborant Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Gipsverbandmeester Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Intensivecareverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Operatieassistent Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Spoedeisendehulpverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Sedatiepraktijkspecialist Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Intensivecare-kinderverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Medisch nucleair werker Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Recoveryverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Deskundige infectiepreventie Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Neuroverpleegkundige Zorginstelling
Academisch Medisch Centrum Cardiaccareverpleegkundige Zorginstelling

Pagina's