Erkende opleidingen

Erkende CZO-opleidingen op instellingsniveau

Per 1 januari 2015 zijn de zorginstellingen en de opleidingsinstituten separaat erkend op basis van de erkenningen die het CZO in de periode 2008 tot heden heeft afgegeven. De erkende opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten per 1 januari 2015 zijn te vinden in onderstaand overzicht.

Over accreditering

Het CZO accrediteert zorgopleidingen door zorginstellingen en opleidingsinsituten te erkennen voor de opleiding. De instellingen dienen hiervoor een erkenningsaanvraag in.  Het CZO toetst, door middel van de ingediende erkenningsaanvraag, de opleidingen van zorginstellingen en opleidingsinstituten aan de gestelde CZO-eisen. De eisen van de opleidingen worden bepaald door de  verschillende opleidingscommissies. Hierin hebben inhoudsdeskundigen vanuit het werkveld zitting. De eisen bestaan uit een set van kwalitatieve en kwantitatieve criteria per opleiding. De opleidingscommissie toetst of de opleiding voldoet aan de gestelde eisen en geeft vervolgens een advies af aan de directeur-bestuurder van het CZO. De directeur-bestuurder van het CZO besluit op grond van het advies van de opleidingscommissie of een instelling voor een erkenning in aanmerking komt.

 

Civiel effect CZO-diploma 

Studenten die een erkende opleiding hebben voltooid ontvangen een CZO-diploma dat civiel effect heeft. Uitzondering op deze regel is van toepassing voor studenten die een opleiding hebben voltooid dat een nieuwe CZO-opleiding is. Studenten van nieuwe CZO-opleidingen kunnen diplomeren met een CZO-diploma, mits er voldaan is aan de eisen die zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen.

 

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Universitair Medisch Centrum Utrecht HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Universitair Medisch Centrum Utrecht HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
Stichting Spaarne Gasthuis HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Stichting Spaarne Gasthuis HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
Stichting Tergooiziekenhuizen Oncologieverpleegkundige Zorginstelling
Vrije Universiteit Medisch Centrum HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Radboudumc HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Medisch Centrum Leeuwarden B.V. HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Leids Universitair Medisch Centrum HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
Leids Universitair Medisch Centrum HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Erasmus MC HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
Erasmus MC HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Bernhoven B.V. HBO-VT Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Bernhoven B.V. HBO-VT Operatieassistent Zorginstelling
Academisch ziekenhuis Maastricht Operatieassistent Zorginstelling

Pagina's