Erkende opleidingen

Het CZO accrediteert zorgopleidingen door zorginstellingen en opleidingsinsituten te erkennen voor de opleiding. De instellingen dienen hiervoor een erkenningsaanvraag in.  Het CZO toetst, door middel van de ingediende erkenningsaanvraag, de opleidingen van zorginstellingen en opleidingsinstituten aan de gestelde CZO-eisen. De eisen van de opleidingen worden bepaald door de  verschillende opleidingscommissies. Hierin hebben inhoudsdeskundigen vanuit het werkveld zitting. De eisen bestaan uit een set van kwalitatieve en kwantitatieve criteria per opleiding. De opleidingscommissie toetst of de opleiding voldoet aan de gestelde eisen en geeft vervolgens een advies af aan het College. Het College besluit op grond van het advies van de opleidingscommissie of een instelling voor een erkenning in aanmerking komt.

Studenten die een erkende opleiding hebben voltooid ontvangen een CZO-diploma dat civiel effect heeft. Uitzondering op deze regel is van toepassing voor studenten die een opleiding hebben voltooid dat een nieuwe CZO-opleiding is. Studenten van nieuwe CZO-opleidingen kunnen diplomeren met een CZO-diploma mits is voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in het Besluit erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe CZO-opleidingen.

Per 1 januari 2015 zijn de zorginstellingen en de opleidingsinstituten separaat erkend op basis van de erkenningen die het CZO in de periode 2008 tot heden heeft afgegeven. De erkende opleidingen, zorginstellingen en opleidingsinstituten per 1 januari 2015 zijn te vinden in onderstaand overzicht.
 

Erkende opleidingen

Organisatie Opleiding Organisatie categorie
Stichting Regionale Ambulancevoorziening Groningen Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Stichting Ambulance Oost Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Gipsverbandmeester Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Geriatrieverpleegkundige Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Kinderverpleegkundige Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Duale MBRT Radiodiagnostisch Laborant Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Radiodiagnostisch Laborant Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Cardiaccareverpleegkundige Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Oncologieverpleegkundige Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Spoedeisendehulpverpleegkundige Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Intensivecareverpleegkundige Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Obstetrieverpleegkundige Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Dialyseverpleegkundige Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Anesthesiemedewerker Zorginstelling
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland Operatieassistent Zorginstelling
Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
RAV IJsselland B.V. Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling
Stichting Regionale Ambulancevoorziening Zeeland Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche Zorginstelling

Pagina's