Skip to main content
Terug

Diploma aanvragen

Door u in te schrijven bij het CZO krijgt u bij diplomering een CZO-diploma. Voorwaarde is dat de instelling waar u bent opgeleid een erkenning heeft voor de desbetreffende opleiding,  Het CZO-diploma is een landelijk erkend diploma. Wilt u weten of de zorginstelling waar u werkzaam bent een erkenning heeft voor de opleiding, bekijk dan hier het overzicht.

Zodra u van de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut te horen heeft gekregen, dat u uw CZO-diploma kunt aanvragen, kunt u inloggen met uw eigen e-mailadres en wachtwoord. Het aanvragen van een diploma werkt op dezelfde manier als de aanmelding.

Op het moment dat u uw CZO-diploma hebt aangevraagd, gaat deze aanvraag ter accordering naar de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Op het moment dat zij hebben geaccordeerd en het CZO uw diploma-aanvraag heeft verwerkt, krijgt u hiervan een bevestiging op het door u geregistreerde e-mailadres. Ook voor het aanvragen van een CZO-diploma geldt een aantal regels.

Termijn CZO-diploma aanvragen

De aanvraag dient maximaal 8 en uiterlijk 3 weken voor de definitieve einddatum van de opleiding ontvangen te zijn.

Afwijkende aanvraag termijn

Voor de opleidingen tot anesthesiemedewerker, operatieassistent, radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant geldt dat de aanvraag  maximaal 8 en uiterlijk 4 weken voor de definitieve einddatum van de opleiding ontvangen moet zijn.

Studenten die de MBRT-duale opleiding radiodiagnostiek of radiotherapie hebben afgerond, dienen hun aanvraag in na ontvangst van hun bachelorsdiploma MBRT. De werkwijze is als volgt:

  • Uiterlijk 4 weken na ontvangst bachelorsdiploma MBRT, vraagt de student een CZO-diploma aan.
  • De student is verplicht een kopie van zijn bachelorsdiploma MBRT te uploaden bij het aanvragen van het CZO-diploma. Hierna ontvangt de zorginstelling een melding dat de aanvraag beoordeeld kan worden. De student mag ook een uittreksel uit het diplomaregister uploaden waaruit blijkt dat het diploma is behaald. Deze is vaak eerder beschikbaar dan het diploma zelf.

Controleer uw gegevens bij de diploma-aanvraag

  • Bij het aanvragen van uw CZO-diploma is het van belang dat u nogmaals goed uw persoonlijke gegevens  - achternaam (geboortenaam), voorletters, geboortedatum en -plaats/-land - controleert, om te voorkomen dat het CZO-diploma wordt afgegeven met foutieve gegevens. Mocht bij diplomering blijken dat de gegevens niet correct zijn ingevoerd, dan dient een nieuw CZO-diploma te worden afgegeven. Hiervoor is  het CZO genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
  • Wanneer de gegevens niet correct zijn, omdat er bijvoorbeeld sprake is geweest van verlenging of u bent veranderd van opleidingsinstituut of zorginstelling en dit is nog niet aan ons doorgegeven, dan dient eerst de betreffende wijziging digitaal  te worden doorgegeven, alvorens een diploma kan worden aangevraagd.
  • Een CZO-diploma is rechtsgeldig wanneer het door drie partijen ondertekend is.