Instroom- en uitstroom cijfers (CZO-stats)

De CZO-stats geeft u inzicht in:

  • de instroom van alle studenten*, per regio, die zijn gestart voor een zorgopleiding opleiding vanaf 2011- heden;
  • de uitstroom; het aantal gediplomeerden per regio, vanaf 2011-heden. De cijfers zijn gebaseerd op studenten en diploma’s die het CZO heeft geregistreerd.

U kunt per regio, opleiding en startdatum een selectie maken. Lees meer over de aanleiding.

*Bij de instroom zijn alle ingestroomde studenten opgenomen, dit omvat ook alle gestopte studenten en de studenten die op het moment van update een overstap aan het aanvragen zijn naar een andere zorginstelling.

CZO-stats, twee overzichten: 


<