Instroom- en uitstroom cijfers (CZO-stats)

CZO-stats geeft u zicht op de instroom van alle studenten, per regio, die zijn gestart voor een zorgopleiding en zicht op de uitstroom; het aantal gediplomeerden per regio. De CZO-stats zijn bijgehouden vanaf 2011. Lees meer over de aanleiding

CZO-stats, twee overzichten: 

Aan de overzichten wordt op dit moment nog gewerkt.

Schermvullende weergaveSchermvullende weergave