Wondverpleegkundige (i.o)

Reactietermijn gesloten

Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de opleiding tot wondverpleegkundige. De opleidingscommissie wondzorg in oprichting heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld.

Feedback gevraagd
De voorlopig opgestelde opleidingseisen voor de opleiding tot wondverpleegkundige treft u aan op deze pagina onder 'bijlage(n)'. U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld (gaan) worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en). 

U kunt uw feedback geven via het feedbackformulier. Reageren kan tot en met 6 september 2019.

Vervolg procedure
De opleidingscommissie wondzorg in oprichting zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende wondverpleegkundige dient te voldoen.
Bijlage(n)