Spoedeisendehulpverpleegkundige

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige.

De opleidingscommissie heeft in 2015 besloten het minimaal aantal praktijkuren voor deze opleiding te verhogen. Deze verhoging gaat per 1 september 2016 in.   
Meer informatie vindt u hier.

Vanaf 30 november 2017 NLQF-niveau 6 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Bijlage(n)